Milestone-ratkaisulla selkeyttä rakennushankkeisiin

Boost Brothersin kehittämä Milestone-ratkaisu hyödyntää ennalta suunniteltuja ja sovittuja välitavoitteita hankkeen etenemisen seurantaan. Se tarjoaa asiakkaalle tilaisuuden ohjata hanketta haluttuun suuntaan sekä puuttua mahdollisiin epäkohtiin hyvissä ajoin.

Boostin rakennuttamisen asiantuntija Esko Tiensuu kertoo Milestone-ratkaisusta ja sen hyödyistä rakennushankkeissa uusimmassa Kunnallissuomi -julkaisussa, jonka teemanumero käsittelee erityisesti sairaalarakentamista.

– Milestone-ratkaisua käytettäessä rakennushanke jaetaan välitavoitteisiin suunnitteluvaiheen alusta rakennusvaiheen loppuun ja jopa takuuvaiheeseen saakka. Välitavoitteen päätteeksi arvioidaan tuloksia suhteessa hankkeen tavoitteisiin ja määritetään kehitystoimenpiteet, Tiensuu kuvailee.

Milestone-ratkaisua hyödynnetty kymmenissä hankkeissa kaikissa hankemuodoissa

Milestone-ratkaisu kehitettiin ja otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön Järvenpään uusi sosiaali ja terveyskeskus (JUST) rakennushankkeessa, jossa lähdettiin tahdistamaan rakentamisvaihetta ja laittamaan hanketta välitavoitteisiin. Kehitystyön tavoitteena oli arvon tuoton mittaaminen ja varmistaminen.

– Milestone-ratkaisua on käytetty vuosikymmenen aikana erilaisissa rakennushankkeissa ja se on osoittanut toimivuutensa. Hankkeen etenemisen suunnitelmallisuutta lisäävä ja suunnitteluvaiheen kestoa lyhentävä malli on osoittautunut toimivaksi kaikissa hankemuodoissa. Boost Brothers pystyy tuomaan rakennushankkeisiin ajankohtaista asiantuntemusta, mikä korostaa Milestone-ratkaisun etuja entisestäänkin, kertoo Tiensuu.

Tiensuu korostaa, että Milestone-ratkaisun avulla on tavoitteena tuottaa oikea-aikaisesti hankevaiheen kannalta riittävän tarkkoja suunnitelmia, jotka mahdollistavat tarkan ja ajantasaisen kustannustiedon tuottamisen päätöksenteon tueksi. Suunnitelmien tarkkuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö niissä olisi muuntojoustoa. Sairaala ja koulut ovat hyviä esimerkkejä kohteesta, joissa on pystyttävä tekemään tiloja koskevia layout-muutoksia paitsi suunnitteluvaiheessa niin myös toiminnan kehittyessä.

Lue lisää ajankohtaisista hankkeistamme, joissa Milestone-ratkaisua on hyödynnetty:

Järvenpään yhteiskoulu

Toijalan alakoulu

Meriveden lämmöntalteenottoprojekti

Modernin asumisen kerrostalokohteet Järvenpäässä

Harjulan kampus

Muun rakennuttamisen tutkimus- ja kehitystyön lisäksi kehitämme jatkuvasti myös Milestone-ratkaisuamme, jotta tulosten avulla esimerkiksi rakennusten suunnittelua päästään kehittämään toimivammaksi ja tehokkaammaksi. Lue lisää esimerkiksi Scrum-viitekehyksen soveltamisesta tahditettuun suunnittelunohjaukseen ja Milestone-ratkaisuun.