Kuva: Vantaan Energia

 

Maailman suurin lämmön kausivarasto

Vantaan Energia suunnittelee Varannoksi nimetyn lämmön kausivaraston rakentamista Vantaan Kuusikonmäkeen. Kausivaraston rakentaminen palvelee Vantaan Energian tavoitteita fossiilittomasta energiantuotannosta ja hiilinegatiivisuudesta. Hanke on osa yrityksen Hiilinegatiivinen 2030 -tavoitetta.

Miljoonan kuution kokoinen kausivarasto toteutetaan louhimalla vesisäiliö tunneli- ja prosessitiloineen syvälle peruskallioon. Samaan yhteyteen rakennetaan myös kaksi 60 MW sähkökattilaa. Varanto tulee olemaan maailman kookkain energiavarasto, sen varastointikapasiteetin ollessa 90 gigawattituntia, joka vastaa keskikokoisen suomalaiskaupungin vuosittaista lämmönkulutusta.

Lämmön varastoinnista monia hyötyjä

Varanto toimii valmistuessaan energiavarastona, jossa vedellä täytettyihin kallioluoliin varastoidaan kesäkauden lämpöenergiaa muun muassa ylijäämälämmöstä ja uusiutuvista energianlähteistä. Lämpöenergia puretaan kaukolämpöverkkoon talvikaudella, kun lämmöntarve on suuri.

Energiavarastoinnin lisäksi laitos toimii energian tuotantolaitoksena, jossa sähkökattiloiden avulla lämpöenergiaa tuotetaan varastossa varastoitavaksi, tai kaukolämpöverkkoon toimitettavaksi.

Yhteistyöhön panostava EPCM-toteutus

Lämmön kausivaraston perussuunnittelu- ja toteutusvaihe toteutetaan EPCM-mallilla (engineering, procurement and construction management). Hankkeessa yhdistyy vaativa kalliorakennus- ja laitosrakentamiskohde, jolloin yhteistyön, avoimuuden ja yhdessä tekemisen merkitys korostuu. Tavoitteena on luoda toimiva yhteistyökulttuuri EPCM-toimijan ja tilaajan välille.

EPCM-toimijaksi valittiin huhtikuussa 2024 AFRY Finland Oy, joka vastaa hankkeen suunnittelusta, hankinnoista ja rakennusprojektin työmaavalvonnasta.

Boost tilaajan asiantuntijana

Boost Brothers toimi Vantaan Energian kumppanina lämmön kausivarasto -hankkeessa. Boostin tehtäviin EPCM-hankinnan aikana on kuulunut muun muassa hankinta-aineiston valmistelu sekä neuvottelujen ja arviointitilaisuuksien suunnittelu ja toteutus.

Lämmön kausivarasto -hankkeen projektipäällikkö Timo Koistila Vantaan Energialta kertoo, että kilpailutus sai lisäarvoa etenkin Boostin asiantuntemuksesta ja niin sanotusta ulkopuolisen näkökulmasta hankintaan.

– Yhteistyö Boostin kanssa on ollut alusta alkaen sujuvaa ja luontevaa. Varsinkin tarjoajille pidetty arviointitilaisuus oli ammattimaisesti järjestetty, johdettu ja arvioitu osana hankintaa. Tällä tavoin saimme parhaimman hyödyn irti arviointitilaisuuksista. Arvostimme suunnattomasti myös Boostin sitoutumista, joka näkyi erityisesti silloin kun kiire oli kovimmillaan, hän kertoo.

Yhteistyö Vantaan Energian kanssa on ollut saumatonta koko hankinnan ajan.

– Asiakkaalla oli vahva käsitys hankinnan sisällöstä ja toteutuksesta, minkä lisäksi asiakas oli avoin ja luottavainen uusienkin ehdotusten edessä, kertoo Boostin Maiju Hirvonen, joka toimi hankkeen hankinta-asiantuntijana.

Lisätietoja Lämmön kausivarasto -hankkeesta Boostilla

Maiju Hirvonen

maiju.hirvonen@boostbrothers.fi

Puh. 040 866 9040