Maailman suurin lämmön kausivarasto

Vantaan Energia suunnittelee lämmön kausivaraston rakentamista Vantaan Kuusikonmäkeen. Lämpövaraston rakentaminen on merkittävässä roolissa siirtymisessä kohti fossiilittomuutta Vantaalla.

Miljoonan kuution kokoinen varasto tulee olemaan maailman kookkain energiavarasto. Sen kapasiteetti on 90 gigawattituntia, joka vastaa keskikokoisen suomalaiskaupungin vuosittaista lämmönkulutusta.

Lämmön varastoinnista monia hyötyjä

Varastoon säilötään luonnonvaraista vettä, jonka lämpötilamuutokseen saadaan varastoitua energiaa kaukolämpökierron avulla.

Kausivarasto mahdollistaa kesäaikaisten hukkalämpöjen, jätteen energiahyötykäytöstä kesällä syntyvän ylijäämälämmön sekä aurinkoenergian varastoimisen alhaisen lämmitystarpeen aikana. Varastoitu lämpö hyödynnetään pakkaskaudella, kun lämmöntarve on suuri.

Yhteistoiminnallinen toteutus

Lämmön kausivarasto toteutetaan projektiallianssimallilla. Vantaan Energia on valinnut allianssikumppaneiksi YIT:n ja AFRY Finland Oy:n, joiden kanssa se kehittää ja rakentaa lämmön kausivaraston Vantaalle. Kehitysvaiheessa hyödynnetään esisuunniteltua toteutusmallia ja kehitetään sitä eteenpäin määritellyillä välitavoitteilla eli milestoneilla.

Boost tilaajan asiantuntijana

Boost Brothers on toiminut Vantaan Energian kumppanina lämmön kausivarasto -hankkeessa allianssin perustamisen palveluissa ja hankestrategian laatimisessa, hankintojen valmistelussa ja toteutuksessa sekä projektivalmennuksessa ja rahoitusasiantuntijapalveluissa.

 

(yläkuva: Vantaan Energia)

Lisätietoja hankkeesta Boostilla antaa:

Maiju Hirvonen,
maiju.hirvonen@boostbrothers.fi,
p. 040 866 9040