Kuvassa profiloidaan kiskoja. Työssä syntyy kipinöitä.

Kiskon profilointi

Kiskon profilointi -hankkeen tavoite on parantaa rataverkon käytettävyyttä ja vähentää kiskojen uusimistarvetta koko Suomen rataverkolla. Profilointihanke käsittää sekä linjaosuuksien että vaihteiden uudelleen profiloinnin.

Junaliikenne kuluttaa kiskoja monin eri tavoin ja profiloinnilla korjataan sekä ennaltaehkäistään vaurioita. Boostin infraosaajat ovat toimineet hankkeessa jo vuodesta 2018 alkaen Väyläviraston kumppaneina.

Rataverkon toimintavarmuus saavutetaan kunnossapitoon panostamalla

Suomen liikennöitävissä olevan rataverkon pituus on lähemmäksi kuusi tuhatta kilometriä ja sen lisäksi vaihteita on yli 9 500 kappaletta. Radalla liikennöivä kalusto kuluttaa kiskoja, jolloin kiskon poikkileikkausprofiili muuttuu ja vaurioita syntyy kiskoon sekä vaihteisiin.

Eniten kuluvat kaarrepaikat ja rataosuudet, joilla on paljon liikennettä. Myös vaihteet ovat rasitukselle alttiita. Jos vioittunutta kiskoa tai vaihteen osaa ei kunnosteta, voi esimerkiksi pintavaurio kehittyä ajan myötä kiskon katkeamaksi tai murtumaksi, joka pysäyttää junaliikenteen.

Boostin infratiimissä rataverkkorakennuttamisen erityisosaamista

Boost Brothers toimii hankkeessa tilaajan Väyläviraston rakennuttamisen asiantuntijana, valvojana ja turvallisuuskoordinaattorina varmistaen hankkeen sujumisen turvallisesti sekä junaliikennettä häiritsemättä.

Boostin infrarakennuttamisen asiantuntijoilla on valtion rataverkolla toimimiseen tarvittavat pätevyydet, kuten esimerkiksi päällysrakennepätevyys sekä taito- ja maanrakennuspätevyys, jotka saadaan vain näyttökokeiden ja vaativan työkokemuksen kautta. Näiden pätevyyksien tuomaa osaamista voidaan hyödyntää missä tahansa liikennemuodossa.

Lisätietoja Kiskon profilointi -hankkeesta Boostilla

Tuomo Takkinen

tuomo.takkinen@boostbrothers.fi

p. 040 630 8435