Kuva: Kalle Särkkä, Ohoi Creative Oy

 

Harjulan kampus

Harjulan kampuksella Järvenpäässä sijaitsee uudet alakoulu- ja varhaiskasvatustilat. Uudisrakennuksen ja täydellisen peruskorjauksen läpikäyneen B-rakennuksen urakka valmistui aikataulussa keväällä 2022.

Vanhan koulun tilalle rakennettiin terveelliset ja turvalliset uudet tilat, jotka tarjoavat uuden oppimisympäristön mukaisen kokonaisuuden noin 600 koululaiselle ja päiväkotilaiselle sekä opettajille ja henkilökuntaan kuuluville.

Hanke eteni aikataulussa milestone kerrallaan

Boost Brothers toimi hankkeessa tilaajan Mestaritoiminta Oy:n rakennuttamisen asiantuntijana ja osallistui hankkeeseen hankevalmisteluista lähtien. Boost vastasi hankesuunnittelusta sekä suunnittelun ja pääurakoiden hankinnasta yhdessä rakennuttajan ja käyttäjien kanssa.

Harjulan hankkeessa käytettiin Boostin Milestone-ratkaisua sekä suunnittelun että rakentamisen aikana. Milestone-ratkaisussa käytetään ennalta suunniteltuja ja sovittuja välitavoitteita hankkeen etenemisen seurantaan.

Projektinjohtourakan aikana Boostilla oli merkittävä rooli asiantuntijana toteutusvaiheen ohjauksessa ja käyttäjärajapinnassa sekä valvonnassa, jonka tehtävät jatkuivat takuuajan tarkastuksiin.

Valmiissa tiloissa näkyy yhteisöllisyys ja käyttäjälähtöisyys

Vanha Harjulan koulu purettiin keväällä 2020 merkittävien sisäilmaongelmien vuoksi. Vanhin, 1930-luvulla rakennettu ja suojeltu B-osa säilyi osana kampusta, sillä siellä ei todettu sisäilmaongelmia. Uuden kampuksen rakennustyöt aloitettiin syksyllä 2020.

Suunnittelussa ja rakentamisessa hyödynnettiin muuntojoustavuutta, jolloin tiloja voidaan muokata vastaamaan tarpeita myös tulevaisuudessa. Tilasuunnittelu yhdistää eri toimijoiden tilan käytön tehokkaasti saman katon alle. Tämä mahdollistaa myös rakennuksen iltakäytön. Koulun ja päiväkodin lisäksi rakennuksen käyttäjiä ovat muun muassa liikuntapalvelut, Järvenpään Opisto sekä kansalaistoiminta.

Tilojen käyttäjät olivat hankkeessa mukana jo suunnitteluvaiheesta lähtien. Osallistamisella pyrittiin varmistamaan erityisesti tilojen toiminnallisuus.

Yhteisöllisyys korostuu uuden kampuksen nykyaikaisissa monimuunneltavissa oppimisympäristöissä. Harjulan koulussa lapset opiskelevat kolmessa pienessä koulussa eli “solussa” yhden ison koulun sisällä.

Hankkeessa on käytetty elinkaarikustannuksia madaltavia suunnitteluratkaisuja, joilla huomioidaan muun muassa helppo siivottavuus ja huollettavuus sekä energiatehokkuus. Rakennukset lämmitetään maalämmöllä.

Kiinteän osan vastaanotto jo hankkeen aikana avainasemassa

Yksi Milestone-ratkaisun hyötyjä on kiinteän osan vastaanotto jo hankkeen aikana.

Milestone-ratkaisulla ja kiinteän osan vastaanotolla pyritään siirtämään perinteinen lopun kiire ratkaistavaksi vaiheittain rakentamisen aikana, jolloin käyttöönottovaihe voidaan saada aidosti onnistumaan.

Harjulassa lopullisia vastaanottokokeita päästiin aloittamaan tehokkaasti, kun perusasiat oli testattu jo kiinteän osan toimintakokeissa edellisen vuoden aikana.

Automaatiojärjestelmän toimivuuden varmistaminen osana onnistunutta käyttöönottoa on tärkeää, sillä kiinteistönhuollon on helppo ottaa kohde hallintaan ja seurantaan, kun automaatiojärjestelmä todella toimii.