Kinnarin koulu – Koulurakentamista uudella tavalla

Kinnarin uusi koulu valmistui elokuussa 2019 Järvenpään kaupunkiin. Kinnarin uusi koulu on esimerkki poikkeuksellisen vaativasta uuden oppimisen ja avoimen rakentamisen mukaisesta energialuokka A:n kouluhankkeesta.

Hanke alitti tilaajan budjetin lähes kolmella miljoonalla eurolla ja valmistui aikataulun mukaisesti systemaattisen kustannusohjauksen ja sujuvan yhteistyön avulla. Kinnarin uuden koulun rakennuttamisesta vastasi Mestaritoiminta Oy kumppaninaan Boost Brothers Oy, joka toimi rakennuttamisen asiantuntijana hankkeen kaikissa vaiheissa.

Uudenlainen oppimisympäristö

Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Järvenpään kaupungin lapset ja nuoret -palvelualueen kanssa. Uusi yhteiskoulu on rakennettu uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koulun tiloissa on huomioitu uusi opetussuunnitelma, joka painottaa muun muassa yhteisopettajuutta ja ilmiöpohjaista oppimista. Suurin osa koulusta on avointa tilaa, joka on helposti jaettavissa pienempiin osiin. Lisäksi koulussa on myös perinteisiä luokkahuoneita, joita voidaan käyttää esimerkiksi ryhmätöissä tai silloin, kun oppilaat tarvitsevat erityistä tukea.

Uusi hankemalli

Kinnarin kouluhankkeessa kehitettiin ja sovellettiin uutta hankemallia tavoitteiden saavuttamiseksi. Uuden hankemallin avaintekijät ovat projektiallianssi, avoin rakentaminen ja käyttäjälähtöinen suunnittelu. Avoimen rakentamisen avulla rakennuksista voidaan luoda muuntautumiskykyisiä. Mallissa rakennus jaetaan kiinteään ja muuttuvaan osaan, ja hankkeen keskeiset vaiheet ja tehtävät organisoidaan tämän mukaisesti. Hanketta ohjataan välitavoitearvioinnin avulla jakamalla hanke välitavoitteisiin ja ohjaamalla hanketiimin työtä tavoitteiden mukaisesti lähes reaaliaikaisen tilannekuvan avulla.

Mallin kehittämiseen haettiin sekä kotimaista että kansainvälistä palautetta. Mallista tehtiin tieteellinen artikkeli, ja valtioneuvosto on nostanut mallin esimerkiksi Terveet tilat -toimintamallista. Mallin ovat kehittäneet Boost Brothers, Mestaritoiminta ja Järvenpään kaupunki.

Vaiheistettu vastaanotto

Hyvä esimerkki avoimesta rakentamisesta on vaiheistettu vastaanotto. Kinnarin kouluhankkeessa hyödynnettiin vastaanottovaiheessa uutta menetelmää avoimen rakentamisen mukaista vaiheistettua vastaanottoa. Työmaan näkökulmasta vaiheistettu vastaanotto merkitsee sitä, että Kinnarin uusi koulu otetaan vastaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa otettiin vastaan rakennuksen rungosta ja talotekniikan pääjärjestelmistä koostuva kiinteä osa. Toisessa vaiheessa otetaan vastaan muuntuvan osan tila-alueet ja työmaa voi keskittyä käyttäjien yksityiskohtaisiin toiminnallisiin vaatimuksiin ja toiveisiin. Kolmannessa vaiheessa otetaan vastaan koko kiinteistö yhtenä kokonaisuutena.

Vaiheistetun vastaanoton hyödyt tilaajille ja käyttäjille ovat huomattavia. Aika- ja materiaalisäästöt ovat merkittäviä – jopa kymmeniä prosentteja. Suurimmat hyödyt ovat kuitenkin laadullisia, koska laatuvirheiden hallinta on tässä mallissa oleellisesti helpompaa.