Pitkän tähtäimen suunnittelu (PTS)

Teemme pitkän tähtäimen suunnittelun (PTS) nopeasti ja tehokkaasti laajallekin kiinteistökannalle sisältäen toimenpiteet, kustannustiedot ja päästövaikutukset elinkaaren ajalle.

Kiinteistöjä on korjattava tasaisin väliajoin, jotta niiden arvo ja käytettävyys säilyvät. PTS on keskeinen työkalu suunnitelmallisessa ylläpidossa, jolla kiinteistön arvoa ja käytettävyyttä voidaan säilyttää ja kehittää sekä arvioida toimenpiteiden kustannus- ja päästövaikutukset.

PTS-ohjelman tekeminen on perinteisesti kiinteistön omistajalle työläs ja aikaa vievä prosessi, johon liittyy paljon manuaalista työtä. Tähän tarpeeseen olemme yhdessä kiinteistönomistajien kanssa kehittäneet automaatiota ja mallinnusta hyödyntävän vähähiilisen PTS-ratkaisun kiinteistön suunnitelmalliseen ylläpitoon.

Ratkaisu auttaa ajoittamaan ja budjetoimaan tarvittavat korjaukset oikein kiinteistön koko elinkaaren ajalle.

Kenelle?

Ratkaisu on suunniteltu suurille kiinteistönomistajille.

Miten eroamme muista?

Tuotamme kustannustehokkaasti ja nopeasti hyödyllistä PTS-tietoa päätöksenteon sekä ylläpidon tueksi. Kohteiden kunnon arvioimme aina huolellisesti paikan päällä.

Mitä lähtötietoja ratkaisu vaatii?

Ratkaisuun syötetään seuraavat lähtötiedot: pinta-ala, rakennusvuosi, rakennusosakohtainen korjausvuosi (tehdyt investoinnit), hiljainen tieto kohteesta, kiinteistökierros kohteessa.

Mitä syntyy lopputuloksena?

Ratkaisumme antaa kiinteistönomistajalle ylläpitostrategian mukaisen PTS-ohjelman sisältäen toimenpiteiden kustannukset, kohteen kuntoluokan, teknisen arvon ja tiedon tulevien korjausten ajoittumisesta ja päästövaikutuksista.

Miten voimme auttaa Teitä PTS-työssä? Ota yhteyttä!

Juho-Kusti Kajander
p. 040 750 2775