Valmennus

Valmennus luo hanketiimille edellytykset ylittää asiakkaan odotukset asettamalla fiksut tavoitteet, toimimalla tehokkaasti ja hyödyntämällä uusia toimintamalleja – yhdessä.

Valmennuksen kilpailuetumme perustuu itseohjautuvuuden ja tiimityöskentelyn tutkimukseen.

Valmennuksen tavoitteena on mahdollistaa hanketiimille ja yksilöille parhaat mahdollisuudet menestyä hankkeessa sekä kehittää tiimiä ja yksilöitä.

Palvelu soveltuu erinomaisesti niin talonrakentamisen, infrarakentamisen kuin teollisuus- ja energiahankkeiden tarpeisiin.

Mitä valmennus sisältää?

Toimimme rakennushankkeessa hanketiimin valmentajana. Valmentajamme auttavat hanketiimiä luomaan selkeän työsuunnitelman, kirkastamaan hankkeen tavoitteet kaikille osapuolille, ja auttavat sekä tiimiä että yksilöitä työskentelemään tehokkaasti yhteisiä tavoitteita kohti ja tuottamaan arvoa rahalle.

Tyypillisiä valmennustehtäviä ovat esimerkiksi:

  • Perehdytys hankemuodon ja hankkeen peruskonseptiin, hanketiimin ja hankkeen tavoitteiden kirkastaminen
  • Aloituskysely tiimin ja yksilöiden tavoitteista ja motivaattoreista
  • Avainhenkilöiden työpajasarja yhteisten toimintatapojen kehittämiseksi
  • Toimintatapojen omaksumisen varmistaminen ja seuranta: treenit, yhteydenpito, Big Room jalkautuminen
  • Projektiorganisaation ja käytäntöjen ylösajo,  allianssihankkeissa esim. AJR, APR ja pienryhmien perustaminen, raportointikäytäntöjen kehittäminen
  • Avainhenkilöiden henkilökohtaisen kehittymisen tuki
  • Projektisuunnitelman yhteiskehittäminen ja sen toteuttamisen tuki (esim. riskienhallinta, tietomallinnus, suunnittelukäytännöt, kustannusohjaus)
  • Tilaajan toiminnan / organisoinnin tuki

Kenelle?

Valmennus on kohdennettu erityisesti asiakkaille, jotka toteuttavat kestävän kehityksen hankkeita uusilla konsepteilla ja teknologioilla. Valmennus sopii erityisen hyvin yhteistoiminnallisiin hankemalleihin.

Mitä syntyy lopputuloksena?

Valmennuksen avulla syntyy kaksi merkittävää lopputulosta:

  • hankkeen tavoitteet ovat kirkkaita koko hanketiimille
  • hanketiimi ja yksilöt työskentelevät yhdessä tehokkaasti yhteisiä tavoitteita kohti ja tuottavat arvoa rahalle

Miksi valmennus on tärkeää rakennushankkeessa?

Onnistuneessa rakennushankkeessa yhdistyvät kolme keskeistä tekijää:

1) luottamus: jokainen tiimin jäsen kokee olevansa tärkeä osa tiimiä ja uskaltaa tuoda äänensä kuuluviin

2) ammattiylpeys: hanketiimin osapuolet ovat sitoutuneet hankkeeseen ja yhteisiin tavoitteisiin ja ovat päässeet itse vaikuttamaan toimintaan ja lopputulokseen

3) suunnitelmallisuus: perusrakenne on kunnossa, muutostenhallinta ja päätöksenteko on tehokasta sekä aikataulussa ja tavoitekustannuksessa pysytään.

Valmennus auttaa hanketiimiä onnistumaan tukemalla ja varmistamalla, että nämä keskeiset tekijät ovat erinomaisella tasolla.

Mihin valmennuksen kilpailuetumme perustuu?

Valmennuksen kilpailuetumme perustuu itseohjautuvuuden asiantuntemukseen ja toimintamalleihin sekä uusimman tutkitun tiedon hyödyntämiselle ja soveltamiselle.

Hyödynnämme valmennuksessa tiimityöskentelyn teoriaa ja parhaita kansainvälisiä käytäntöjä sekä psykologisia tutkimus- ja hoitomalleja esimerkiksi kognitiivista käyttäytymisterapiaa, skeematerapiaa, ratkaisukeskeistä terapiaa, dialektista käyttäytymisterapiaa (DKT), positiivista pedagogiikkaa, työnohjausmalleja ja integratiivista psykoterapiaa.

Kysy lisää palveluistamme

Tuomo Takkinen
tuomo.takkinen@boostbrothers.fi
p. 040 630 8435