Havainnekuva: AFRY Oy

 

Hailuodon kiinteä yhteys

Hailuotoon on tavoitteena rakentaa kiinteä maantieyhteys Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille. Kiinteä yhteys tulee korvaamaan nykyisen lauttayhteyden. Kiinteän yhteyden pituus on noin 8,4 km, joka sisältää pengertieosuuden ja Huikun ja Riutun pitkät sillat.

Kiinteä yhteys parantaa Hailuodon saavutettavuutta ja mahdollistaa entistä sujuvammat yhteydet Hailuotoon suuntautuvalle henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä paikalliselle elinkeinotoiminnalle.

Eduskunta päätti joulukuussa 2020, että hanke toteutetaan talousarviorahoituksella.

Kiinteän yhteyden rakentaminen Hailuotoon on poikkeuksellinen ja ainutlaatuinen hanke sen rakennusympäristön vuoksi, eikä tällaista hanketta ole Suomessa ennen tehty.

Boost hankkeessa allianssiasiantuntijana ja turvallisuuskoordinaattorina

Hankkeen tilaaja Väylävirasto on valinnut hankkeen toteutusmalliksi allianssimallin. Allianssiryhmittymä valittiin keväällä 2022. Hankkeen kehitysvaihe on käynnissä.

Boost Brothers toimii parhaillaan hankkeessa allianssimallin asiantuntijana sekä hankkeen turvallisuuskoordinaattorina.

 

 

Lisätietoja Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeesta Boostilla

Tuomo Takkinen

tuomo.takkinen@boostbrothers.fi

p. 040 630 8435