Kuva: Turun kaupunki

 

Turun raitiotie

Turun Raitiotie on kokonaisvaltainen kaupunkikehityshanke, joka määrittää Turun ja kaupunkiseudun kehitystä vuosikymmenien päähän.

Raitiotie on strateginen tulevaisuuden investointi, joka tuo ennakoitavuutta ja vahvistaa luottamusta Turun alueen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Hanke toteutetaan allianssimallilla.

Allianssin tehtävänä on laatia Satama–Varissuo yleissuunnitelmaan pohjautuva raitiotien toteutussuunnitelma. Allianssin muodostavat Turun Raitiotie Oy, Turun kaupunki sekä allianssikumppani ryhmittymä Auratikka.

Boost Brothers toimi hankintavaiheessa tilaajan asiantuntijana edistäen hankkeen etenemistä kohti tilaajan tavoitteita.

Turun raitiotie tukee kaupunkikehitystä

Turun raitiotie tukee kaupungin tavoitteita muun muassa kilpailukyvyn, houkuttelevuuden ja kestävän kaupunkirakenteen osalta.

Turun kaupunginvaltuusto on tehnyt suunnitelmia ja valmistellut nykyistä raitiotiehanketta vuodesta 2015 lähtien. Hanke siirtyi lokakuussa 2023 toteutussuunnitteluvaiheeseen. Satama–Varissuo-raitiotien reitiksi päätettiin 12 kilometrin linjaus, joka kulkee Satamasta Humalistonkatua Kauppatorille päätyen Varissuolla Kraatarinkadun kohdalle.

Allianssikumppanin valinta tehtiin maaliskuussa 2024, ja suunnittelutyö allianssikumppanin, Turun Raitiotie Oy:n ja Turun kaupungin kanssa käynnistyy huhtikuussa 2024.

Toteutussuunnitteluvaiheen aikana tuotetun materiaalin pohjalta Turun kaupunginvaltuuston on mahdollista tehdä investointipäätös vuoden 2025 lopulla. Nyt valittu ryhmittymä voi jatkaa edelleen rakentamisvaiheeseen, mikäli investointipäätös tehdään.

Boost Brothersilla vahva allianssihankintojen kokemus

Boost Brothers Oy toimii Turun raitiotiehankkeen hankinta-asiantuntijana. Boostin tehtävänä oli varmistaa, että hankkeen toteutukseen löydetään hankinta-aikataulussa parhaat mahdolliset kumppanit ja valmentaa tilaajan henkilöitä toimimaan allianssin osapuolina. Boost oli myös arvioimassa ehdokkaiden tarjouksia ja kyvykkyyttä.

Tarjousneuvotteluissa vertailtiin tarjoajaehdokkaiden hankesuunnitelmia muun muassa kehitysvaiheen aikataulussa pysymisen ja alustavan tavoitekustannustason perusteella. Lisäksi luottamuksen rakentamista arvioitiin kehitystyöpajojen avulla.

— Boostilla on huomattavan vahva osaaminen julkisista hankinnoista, allianssihankinnoista sekä allianssin kehitys- ja toteutusvaiheessa toimimisesta, joista kertynyttä kokemusta pystyimme hyödyntämään myös Turun raitiotiehankkeessa, kertoo projektissa toimiva Maiju Hirvonen Boostilta.

Boost on mukana myös muissa käynnissä olevissa allianssihankkeissa asiantuntijan roolissa kuten Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeessa ja Koskelan varikkohankkeessa.

 

 

Lisätietoja Turun raitiotie -hankkeesta Boostilla

Tuomo Takkinen

tuomo.takkinen@boostbrothers.fi

p. 040 630 8435