Kuva: Väylävirasto

 

Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen

Väyläviraston Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusimishankkeessa rakennetaan uudet sillat elinkaarensa loppupuolella olevien siltojen tilalle.

Hanke on toteutusvaiheessa. Tavoitteena on siirtää liikenne uusille silloille vuoden 2025 loppupuolella koko hankkeen valmistuessa vuoden 2026 aikana.

Boost Brothers toimii hankkeessa tilaajan allianssiasiantuntijana, ja edistää hankkeen etenemistä kohti tilaajan asettamia tavoitteita.

Siltojen uusiminen tärkeässä roolissa teollisuuden ja matkailun edistämisessä

Kirjalansalmen uusi silta rakennetaan nykyisen sillan itäpuolelle. Se toteutetaan vinoköysisiltana, jonka kokonaispituus on yli 600 metriä ja sen pisin jänneväli on noin 250 metriä. Uudesta sillasta tulee myös nykyistä siltaa leveämpi. Uuden sillan valmistumisen jälkeen nykyinen silta ja siltapenger puretaan.

Samoin Hessundinsalmen uusi silta rakennetaan nykyisen sillan itäpuolelle. Salmeen rakennetaan noin 200 metrin pituinen vinojalkainen kehäsilta, jossa pisin jänneväli on noin 100 metriä.

Siltojen uusimisen yhteydessä parannetaan liittymäjärjestelyjä sekä pyöräilyn ja jalankulun väyliä sillalla.

Uusien siltojen myötä turvataan Turunmaan saariston pääliikenneyhteyden säilyminen. Hanke mahdollistaa myös alueen teollisuudelle tärkeiden, entistä raskaampien kuljetusten käyttöönoton. Liikennemäärien ennakoidaan kasvavan lähivuosina noin 30 prosenttia. 

Boost Brothers toimii hankkeessa tilaajan allianssiasiantuntijana

Hankekokonaisuus on erittäin haastava ja poikkeuksellisen vaativa. Tilaaja haluaa allianssimallin valinnalla varmistaa, että osapuolet ovat yhteisessä vastuussa projektin toteuttamisesta ja kaikki toimenpiteet suoritetaan ”hankkeen parhaaksi” – periaatteella.

Hankkeen projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta kertoo yhteistyöstä Boostin kanssa.

– Valitsimme Boost Brothersin kumppaniksi tähän hankkeeseen useastakin eri syystä: koemme Boostin allianssimallin asiantuntijuuden erittäin arvokkaana koko hankkeen onnistumisen kannalta.

Boostilla on myös kokemusta useista erityyppisistä rakennuttamishankkeista, joiden kokemuksia voimme hyödyntää ja saada ideoita myös erilaisista vaihtoehdoista. Yhteistyö Boostin kanssa toimii ja voimme luottaa siihen, että saamme yhdessä parhaan mahdollisen allianssin.

 

Lisätietoja Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusimishankkeista Boostilla

Matti Sivunen

matti.sivunen@boostbrothers.fi

p. 040 751 5710