Digirata-hankkeen valmennus

Boost Brothers on kehittänyt rakennushankkeiden valmennusmallia yli kymmenen vuoden ajan. Malli yhdistelee kahdenkeskisen valmennuksen elementtejä ryhmätyöhön, ja tyypillisesti se sisältää sparrausta sekä ryhmänvetäjien että koko ryhmän kesken.

Valmennus on kohdennettu erityisesti asiakkaille, jotka toteuttavat kestävän kehityksen hankkeita uusilla konsepteilla ja teknologioilla. Valmennus sopii erityisen hyvin yhteistoiminnallisiin hankemalleihin.

Väylävirasto tilasi Boostin valmennuksen miljardiluokan Digirata-hankkeeseen, jossa valmennukseen vuosien 2023–2024 aikana osallistuu kaikkiaan toistasataa ihmistä.

Valmennusta hankkeen hyväksi

Digirata-hankkeessa on huomattu, että toimivan yhteistyön muodostamiseen tarvitaan valmennuksen ammattilaisen apua.

– Järjestämme isoissa hankkeissa aina yhteistä valmennusta. Arjessa tulisi tehdä yhdessä työtä hankkeen hyväksi ja unohtaa kotipesät, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Juha Lehtola Rakennuslehden haastattelussa.

Digiratahankkeessa kokemukset Boostin valmennuksesta ovat olleet niin hyviä, että valmennusta on päätetty jatkaa kolmanteen osuuteen.

– Digirata-hankkeessa oli lähtökohtana se, että tiimi oli jo ehtinyt työskennellä joitain kuukausia yhdessä. Projektinjohdossa sitten havaittiin tarvetta yhteistoiminnan kehittämiselle, kertoo Boost Brothers Oy:n johtava asiantuntija Matti Sivunen.

Toimintatapojen yhteensovittamista

Boostin valmennusmalli perustuu itseohjautuvuuden ja tiimityöskentelyn tutkittuun tietoon. Se on saanut vaikutteensa allianssihankkeista, ja sitä on hyödynnetty yli 20 hankkeessa ja sadoissa valmennussessioissa. Viime aikoina valmennukselle on ollut kysyntää erityisesti infrapuolella esimerkiksi Koskelan varikkohankkeessa Helsingissä ja Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeessa Oulussa.

Infrarakennuttamisen johtaja Tuomo Takkinen Boostilta kiteyttää valmennuksen tarkoituksen eri taustaorganisaatiosta tulevien asiantuntijoiden toimintatapojen yhteensovittamiseksi, mikä lisää tulosta ja tuottavuutta edistävää ymmärrystä.

Valmennuksen onnistuminen on sitä todennäköisempää, mitä sitoutuneempia osallistujat ovat kehittämään toimintaansa. Digirata-hankkeessa siinä on onnistuttu, ja palautteen perusteella käytännön toimintatapoja on pystytty kehittämään.

Digirata-hanke uudistaa ja yhtenäistää Euroopan junien kulunvalvontaa

Digirata-hankkeessa uudistetaan junien kulunvalvonta. Nykyisen järjestelmän käyttöikä päättyy 2030-luvun puoliväliin mennessä ja myös uudet ratalinjaukset vaativat EU:n velvoittamana uudenlaista kulunvalvontaa (ERTMS). Tuleva kulunvalvonta rakennetaan Suomeen eurooppalaisten yhteentoimivuusvaatimusten mukaisesti.

Olennaisena osana Digirata-hankkeen ensimmäistä osaa on 2023–2026 rakennettava pilottirata, jossa tullaan käyttöönoton jälkeen (syksy 2026) ajamaan kaupallista junaliikennettä pelkästään ETCS-järjestelmän turvaamana.

Digirata-hankkeen toisessa osassa toteutetaan kehitetty ERTMS-järjestelmä koko Suomen rataverkolle yhtenäisenä vuosien 2028-2040 aikana.

Hankkeen kustannusarvio on 1,7 miljardia euroa.

 

 

Lisätietoja Boostin valmennuspalveluista

Tuomo Takkinen

tuomo.takkinen@boostbrothers.fi

p. 040 630 8435