Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus - JUST.

JUST – Maailman parhaaksi palkittu

Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus (JUST) valmistui tammikuussa 2016 Järvenpään kaupunkiin. Kaikki sote-palvelut löytyvät keskuksesta yhden katon alta. Kohteen rakennuttamisesta vastasi Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo kumppaninaan Boost Brothers Oy, joka toimi hankkeessa rakennuttamisen asiantuntijana.

JUST valmistui budjetin ja aikataulun mukaisesti. Käyttäjät olivat erittäin tyytyväisiä lopputulokseen. JUSTille myönnettiin käyttäjänäkökulman ainutlaatuisesta huomioimisesta Rakentamisen laatuoivallus 2015 -tunnustus. Hanke voitti myös julkisten rakennusten sarjan Tekla Global BIM Awards -palkinnon 2016.

Avoin rakentaminen lähtökohtana

Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus toteutettiin avoimen rakentamisen periaatteiden mukaisesti. Mallissa rakennus jaetaan kiinteään ja muuttuvaan osaan, ja hankkeen keskeiset vaiheet ja tehtävät organisoidaan tämän mukaisesti. Rakennuksen kiinteän perusosan suunnittelussa ja rakentamisessa näkökulmana oli yli 50 vuoden elinkaari ja kestävät ratkaisut. Muuntuvan tilaosan suunnittelussa näkökulmana olivat ensikäytön vaatimukset ja noin 10–20 vuoden lähitulevaisuuden tarpeet.

Projektiallianssi ja ylläpitoallianssi

Kohteen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastasi allianssi, jonka muodostavat tilaaja (Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo), käyttäjä (Järvenpään kaupunki) ja rakentaja (NCC). Kohteen ylläpito on toteutettu ylläpitoallianssimallilla, jossa rakentaja, tilaajaja ja käyttäjä yhdessä vastaavat kohteen ylläpidosta 10 vuotta rakennuksen valmistumisesta.

Virtuaalinen käyttäjälähtöinen suunnittelu

Hanke toteutettiin kahdessa vaiheessa, joista suunnitteluvaiheessa käytettiin virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen VIRMA (Virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen malli) -mallia. Käyttäjät pääsivät 3D-simulaatiossa ”sisään” suunniteltuun rakennukseen ja pystyivät arvioimaan ja kehittämään tilaratkaisuja. Virtuaalisen suunnittelun jälkeen tyypillisimmistä tiloista tehtiin myös fyysiset mallihuoneet käyttäjäpalautteen keräämiseksi.

Käyttäjien toiveita toteutettiin

Käyttäjien näkemysten pohjalta tehtiin myös konkreettisia muutoksia: Esimerkiksi hammaslääkärit kokivat, että optimaalinen työskentely edellyttäisi seinien tuomista lähemmäksi, joten tilan pohjapiirustusta muutettiin. Myös potilaiden näkemyksiä kuultiin: ”Ensin potilashuoneista ei ollut näköyhteyttä käytävälle, koska ajattelimme potilaiden näkösuojaa. Potilaiden mielestä olikin tärkeää nähdä käytävälle, ja toive toteutetaan”, kommentoi Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalon toimitusjohtaja Helsingin Sanomien haastatettelussa (HS 29.12.2015).

Sekä tilaajan että käyttäjän edustajat ovat olleet tyytyväisiä suunnittelun tuloksiin. ”Parasta hankkeessa oli se, että tasavertaisena osapuolena käyttäjät otettiin mukaan”, toteaa Järvenpään kaupunginjohtajana hankkeen valmistuessa toiminut Erkki Kukkonen. ”Sitoutumisen aste – johtuen varmasti menetelmästä, jolla tätä tehtiin – oli hämmästyttävän korkea.”