Kuvassa näkyy lentoaseman uusi ravintola

Helsinki-Vantaa lentoaseman toimitilat

 

Helsinki-Vantaan lentoaseman ravintolavalikoimaa on laajennettu viime vuosina avaamalla ennätysmäärä uusia ravintoloita. Boost Brothers on toiminut rakennuttamisen asiantuntijana toimitilojen muutoksissa. Tilaajana on toiminut suurimpiin matkailun toimijoihin kuuluva Avolta AG.

Boost on toiminut Helsinki-Vantaan lentoasemalla rakennuttamisen asiantuntijana myös aiemmissa, nykyisin Avolta AG:n omistuksessa olevan, HMSHost International -yrityksen toimitilahankkeissa sekä asiantuntijana Lentoasemayhtiö Finavian terminaali 2:n laajennushankkeessa.

Tiivis yhteistyö avain onnistuneeseen hankkeeseen

Boostin tiimin tehtäviin rakennuttamisen asiantuntijan roolissa on kuulunut kokonaisvaltainen projektinjohto alusta loppuun mm. suunnittelijoiden hankinnat, teknisten suunnitelmien ohjaus, urakoitsijahankinnat ja työmaavalvonta.

Boostin tehtävänä on ollut toteuttaa hankkeet asiakkaan toivomassa aikataulussa ja budjetissa sekä poikkeuksellisen tarkkojen ulkoasu- ja julkisivuvaatimusten mukaan. Lentoaseman toimintaympäristön erikoisuuksiin kuuluu myös se, että hankkeiden aikataulu on todella tiukka, joskus vain viikkoja tai korkeintaan kuukausia.

Boostin tiimi on tarvittaessa mennyt henkilökohtaisesti paikan päälle mittaamaan ja tarkistamaan yksityiskohtia, mikä ei perinteisesti kuulu rakennuttamisen asiantuntijan rooliin.

– Olemme auttaneet tilaajaa todella monenlaisissa tehtävissä, ja meillä on ollut tiivis yhteistyö kaikkien sidosryhmien kanssa. Yhteistoiminta ja hyvä yhteydenpito on mahdollistanut sen, että kaikki ovat olleet tietoisia, missä mennään, kertoo Boostin vanhempi rakennuttamisen asiantuntija Mika Stenman.

Lentoasema rakentamisympäristönä monimutkainen ja vaativa

Lentokentällä on erittäin korkeat turvallisuus- ja laatuvaatimukset. Alueella on paljon toimijoita, osa tiloista on suljettu vain matkustajien käyttöön ja lisäksi toimintaa säädellään erilaisilla määräyksillä ja kansainvälisillä lentämiseen liittyvillä lakipykälillä.

Rakentamisen aikaisissa turvajärjestelyissä on huomioitava, että esimerkiksi kaikki lentokentältä pois vietävä tavara sekä liikenne läpivalaistaan. Paloturvallisuuteen kiinnitetään erityisen paljon huomiota.

– Helsinki-Vantaan lentoasema on kansainvälisesti näkyvä maamerkki. Olemme suunnitelleet kaiken todella tarkasti ja varmistaneet, että myös jokainen hankkeeseen valittu urakoitsija on noudattanut alueen tiukkoja määräyksiä ja lakeja, rakennuttamisen asiantuntija Tuomas Heinonen kertoo.

Asemarakennuksen ikä (valm. 1956) toi mukanaan myös omat haasteensa, sillä rakennuksen vanhasta tekniikasta ei löytynyt kaikkea tarvittavaa tietoa.

– Meillä oli hyvät suunnittelijat, ja suunnitteluun käytettiin riittävä määrä aikaa etukäteen. Työmaan aloituksen yhteydessä varmistimme, että suunnitelmat ovat toteutuskelpoiset kiertämällä ja tarkistamalla tilat yhdessä kiinteistön omistajan ja vuokralaisen yhteistyökumppaneiden kanssa, kertoo hankkeissa talotekniikan asiantuntijana toiminut Santeri Häkkinen Boostilta.

Uudet ravintolat osa lentokentän vetovoimaa

Apron View -projekteihin kuuluvat alkuvuodesta 2024 auenneet Bubbles ja Terracotta, sekä keväällä 2024 avatut Nordic Kitchen ja Espresso House.

T1 & T2 -projekteihin puolestaan liittyvät loppusyksystä 2023 avatut Burger King ja Espresso House.

Loppuvuoden 2024 aikana on tarkoitus aloittaa esimerkiksi Helsinki Market ja Nordic Kitchen -ravintoloiden rakentaminen. Suunnitteilla on myös shampanjabaari lentoaseman Non-Shengen-alueelle.