Helenin meriveden lämmöntalteenoton selvitys etenee – Boost Brothers strategisena yhteistyökumppanina.

Kohti hiilineutraalia energiantuotantoa – Meriveden lämmöntalteenottoprojekti eteni kehitysvaiheeseen

Uutisoimme kesällä Helenin meriveden lämmöntalteenottoprojektin allianssikumppanien etsinnän päättyneen onnistuneesti. Helen jatkaa maailmanluokan merivesijärjestelmän suunnittelua espanjalaisen ACCIONA:n ja suomalaisen YIT:n kanssa.

Hanke on nyt virallisesti edennyt kaksivuotiseen kehitysvaiheeseen, kun allianssin kehitysvaiheen sopimuksen allekirjoitustilaisuus järjestettiin 6.9.2022 Helsingissä.

”Olemme Boostilla olleet erittäin suurella innolla mukana näin merkittävässä, kansainvälisessä ja ajankohtaisessakin hankkeessa. Haluamme auttaa kaikkia osapuolia onnistumaan”, kertoo Boost Brothersin Matti Sivunen.

Kehitysvaiheen kautta toteutusvaiheeseen

Helenin Jaakko Tiittanen esitteli lämmöntalteenottoprojektia blogitekstissään (7.9.2022). Tiittanen vastaa Helenillä suurten lämmitys- ja jäähdytyshankkeiden toteuttamisesta.

Meriveden lämmöntalteenottoprojekti koostuu kahdesta osasta: merivesijärjestelmästä ja Salmisaaren lämpöpumppulaitoksesta.

Merivesijärjestelmä sisältää arviolta 17 km pitkän vedenottotunnelin, joka toteutetaan mahdollisesti tunneliporauslaitteella (ns. TBM-menetelmä), jota ei ole ennen käytetty suomalaisessa kallioperässä tässä kokoluokassa. Lisäksi järjestelmään kuuluu mittavia muitakin rakenteita, kuten useita kilometrejä pitkä veden purkutunneli.

Samaan aikaan merivesijärjestelmän kehitysvaiheen kanssa Helenillä tehdään lämpöpumppulaitoksen perussuunnittelua ja laitoksen päälaitteiden kilpailutuksia.

Merivesijärjestelmän kehitysvaiheessa hyödynnetään esisuunniteltua toteutusmallia ja kehitetään sitä eteenpäin määritellyillä välitavoitteilla eli milestoneilla. Ensimmäiseksi on tarkoitus määritellä hankkeen toteutuksen lopullinen laajuus ja toteutustapa, minkä jälkeen allianssi voi keskittyä toteutuksen tarkempaan suunnitteluun. Muun muassa hankkeen aikataulu ja kustannusarvio tarkentuvat suunnittelun edetessä.

“Varsinaisen investointipäätöksen puntaroinnin aika on vasta huolellisesti tehdyn suunnitteluvaiheen jälkeen. Se vaatii, että kehitysvaiheessa saamme täydennettyä raamit, jotka ovat tämän erittäin mielenkiintoisen hankkeen perusta”, Tiittanen toteaa.

Meriveden lämmöntalteenottoprojekti tärkeässä roolissa tulevaisuuden hajautetussa energiajärjestelmässä

Helen on tutkinut meriveden valjastamista lämmöntuotantoon jo vuodesta 2016. Tiittanen kertoo blogitekstissään, että ympäristö- ja hukkalämpöjä hyödyntävät lämpöpumput ovat Helenillä tärkeässä roolissa tulevaisuuden hajautetussa energiajärjestelmässä, jossa energiaa tuotetaan hiilineutraalisti maasta, ilmasta, vedestä sekä hukkalämmöistä. Helenin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä.