Tikkurilan kirkko

Tikkurilassa otettiin käyttöön uusi upea kirkko tammikuussa 2021. Uusi kirkko sijaitsee Tikkurilan keskeisessä Asematien ja Unikkotien välisessä korttelissa, jota rakennetaan useammassa vaiheessa. Kirkkokortteliin tulee myös liike- ja toimistotiloja sekä asuntoja noin 600 hengelle.

Tikkurilan uusi kirkko valmistui aikataulussa ja budjetissa. Myös tilaaja ja käyttäjät ovat olleet erittäin tyytyväisiä. Rakennuttamisesta vastasi Vantaan seurakuntayhtymä. Boost Brothers toimi hankkeessa tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana.

Projektiallianssi ja ylläpitoallianssi

Tikkurilan uusi kirkko -hanke toteutettiin projektiallianssina.  Hankkeessa hyödynnettiin monipuolisia yhteistyömenetelmiä, kuten välitavoitearviointia, big room -työskentelyä ja last planner -menetelmää. Kohteen ylläpito toteutetaan ylläpitoallianssimallilla.

Käyttäjälähtöinen kehitysvaihe

Kehitysvaiheen alussa allianssi määritteli itselleen tavoitteet ja toimintatavat, joiden toteutumista arvioidaan hankkeen ajan. Allianssin toimintatapoja määrittelee kunnioitus toisia kohtaan, avoimuus, innostuneisuus, ongelmanratkaisukyky ja yhteisvastuun kantaminen. Kehitysvaiheen tavoitteet saavutettiin sovitussa aikataulussa, budjetissa ja hyvässä allianssihengessä.

Tikkurilan kirkon kehitysvaihe toteutettiin käyttäjälähtöisesti. Osana uusia tiloja Vantaan seurakuntayhtymä siirtyy uudenlaiseen tapaan työskennellä monitoimitiloissa. Tämä on huomioitu suunnittelussa esimerkiksi käyttäjätyöpajojen avulla. Käyttäjälähtöisyyden lisäksi kirkossa panostettiin kirkolliseen ja kaupunkikuvalliseen edustavuuteen.

Onnistunut toteutusvaihe

Toteutusvaihe onnistui toiminnallisesti erinomaisen rakennuksen rakentamisessa siten, että rakennus otettiin käyttöön tammikuussa 2021 ja huomioi elinkaarinäkökulmat. Kosteudenhallinta huomioitiin hankkeessa tarkasti Terve talo ja Kuivaketju10 -periaatteita noudattaen.