Boostin Milestone-ratkaisulla valmistuneet kohteet Järvenpäässä tarjoavat nykyaikaista ja kohtuuhintaista asumista.

Boostin Milestone-ratkaisulla valmistuneet kohteet Järvenpäässä tarjoavat nykyaikaista ja kohtuuhintaista asumista

Järvenpäähän valmistui hiljattain kaksi modernin asumisen kerrostalokohdetta: Harjutien Silkki-talo ja Välskärinkadun uudet 7- ja 8-kerroksiset kerrostalot.

Kohteiden rakennuttamistehtävistä vastasi Järvenpään Mestariasunnot Oy kumppaninaan Boost Brothers. Boostin tehtäviin kuului mm. kustannuslaskenta, projektinjohtourakoitsijan hankinta, kehitys- ja toteutusvaiheiden rakennuttamistehtävät sekä auditointi.

Suunnitteluratkaisuilla sekä Harjutien että Välskärinkadun kohteissa on tavoiteltu yhteisöllisempää asumista ja digitaalisuuden hyödyntämisen kautta helpompaa arkea asukkaille.

Ainutlaatuista osuuskunta-asumismallia noudattavan Silkki-talon tavoite on tarjota edullista asumista ja asukkaille vahva vaikuttamisen mahdollisuus asunto-osuuskunnan hallituksessa.

Silkki edelläkävijä osuuskunta-asumisessa

Boost Brothers tuli mukaan hankkeeseen jo vuonna 2018 toteuttamaan tutkimus- ja kehitysprojektia osuuskuntamallin soveltamisesta kohtuuhintaisessa asumisessa yhteistyössä Järvenpään Mestariasuntojen kanssa. Tämän työn tuloksena Harjutien kohde päätettiin toteuttaa uudella osuuskuntamallilla.

Myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA osallistui tiiviisti osuuskuntamallin luomiseen sekä kehittämiseen, ja osuuskuntamallin keskeisenä tavoitteena onkin asumiskustannusten pitkäaikainen edullisuus.

Digitaaliset ratkaisut helpottamassa asumista Välskärinkadulla

Välskärinkadulle rakentui yhteensä 69 vuokra-asuntoa. Talojen välissä sijaitsevassa piharakennuksessa on asukkaiden yhteiskäytössä olevat kerhotila ja sauna.

Digitaalisen asukasviestintäjärjestelmän lisäksi digitaalisia ratkaisuja on hyödynnetty myös asunnoissa. Huoneistoihin asennetuista näytöistä asukkaat näkevät asuntonsa lämpötilan sekä vedenkulutuksen, minkä ansiosta asukkaan on esimerkiksi mahdollista vaikuttaa oman asumisen kustannuksiin, sillä laskutus tapahtuu huoneistokohtaisesti.

Hankkeiden toteutusmuotona yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka

Keväällä 2020 Välskärinkadun ja Harjutien hankkeet olivat edenneet siten, että yleissuunnitelmat olivat valmistuneet ja kohteiden projektinjohtourakoitsijan hankinta käynnistettiin.

Boostin rakennuttamisen asiantuntija Jussi Alanko-Luopa kertoo, miten projektinjohtourakoitsijan hankinta eteni:

”Kohteiden toteutusmuodoksi valikoitui yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka, koska hankkeeseen haluttiin asiantunteva rakentaja ohjaamaan kohteiden toteutussuunnittelua. Myös suunnitelmien rakennettavuutta haluttiin kehittää urakoitsijan asiantuntemusta hyödyntäen. Projektinjohtourakoitsijan hankinta molempiin kohteisiin toteutettiin yhdellä hankintailmoituksella siten, että sama urakoitsija valittiin toteuttamaan molemmat kohteet.

Molemmissa kohteissa yhteistyö projektinjohtourakoitsijan kanssa aloitettiin tiiviillä kehitysvaiheella, jossa kehitettiin suunnitelmien rakennettavuutta ja taloudellisuutta, tarkennettiin rakentamisen yleisaikataulut ja lukittiin kohteiden tavoitehinnat, joille haettiin ARA:n hyväksyntä ja rahoitus.”

Käytännön kustannussäästöjä ja innovaatioita Milestone-ratkaisun avulla

Kohteiden rakentamisvaiheissa hyödynnettiin Boostin kehittämää Milestone-ratkaisua, jonka tarkoituksena on rytmittää hankkeen tehtäviä ja parantaa rakentamisen laatua sekä vähentää kiirettä hankkeen lopussa.

Rakentamisvaiheet jaettiin Milestone-ratkaisun mukaisiin välitavoitteisiin, joissa mitattiin projektinjohtourakoitsijan onnistumista kuudella eri avaintulosalueella: turvallisuus, laatu, aikataulussa pysyminen, kustannusten ohjaus, innovaatiot ja yhteistoiminta. Projektinjohtourakoitsijalle maksettiin palkkiota hyvästä suoriutumisesta avaintulosalueilla Boostin toteuttaman auditoinnin perusteella.

Alanko-Luopa nostaa esiin hankkeiden onnistumisen avaimet:

”Erinomaisena esimerkkinä yhteistoiminnallisen projektinjohtourakan ja Milestone-ratkaisun hyödyistä, hankkeiden kehitys- ja toteutusvaiheissa tunnistettiin yhteensä yli 100 innovaatiota tai suunnitelmien ja tuotantotapojen kehitysideaa, joilla arvioitiin saaduksi yli puolen miljoonan euron kustannussäästö. Saatu säästö jaettiin tavoitehintaisissa urakoissa tilaajan ja projektinjohtourakoitsijan kesken sopimuksissa määritellyssä suhteessa.”