Rakennuttamisen kehittäminen

Toimintamme ja kilpailuetumme perustuu tutkitun tiedon hyödyntämiseen palveluissamme. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme tutkimalla ja julkaisemalla tietoa ja tuloksia rakennuttamisen toimintamalleista.

Teemme niin, koska me haluamme luoda asiakkaillemme arvoa ja kilpailuetua tarjoamalla heille tuottavimman tiedon, joka perustuu näyttöön. Viemme yhdessä rakennuttamisen tutkimustulokset käytäntöön.

Käytännön kokemuksen lisäksi tiimillämme on runsaasti tieteellistä näyttöä investointipäätöksentekoa, hankevalmistelua, kustannuslaskentaa, suunnittelua ja rakentamista koskevien mallien ja menetelmien kehittämisestä. Toimimme tiiviissä yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden (esim. Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Technische Universität München, Karlsruhe Institute of Technology, Shibaura Institute of Technology, Massachusetts Institute of Technology) kanssa.

Olemme toteuttaneet viimeisen kymmenen vuoden aikana yli 500 tutkimus- ja kehityshanketta, julkaisseet kymmeniä kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleita sekä ohjanneet ja teettäneet useita väitöskirjoja ja kymmeniä opinnäytetöitä. Lisäksi olemme osallistuneet rakennuttamisen oppikirjojen laatimiseen ja julkaisuun, luennoineet aihealueen kursseilla sekä toimineet väitöskirjan esitarkastajana ja vastaväittäjänä.

Alla löydät muutamia nostoja julkaisuistamme infrarakennuttamisen, rakennuttamisen, palveluverkko- ja investointisuunnittelun sekä kiinteistö- ja rakennusalan tutkimus- ja kehitystoiminnan alueella.

Infrarakennuttaminen - uusi julkaisu saatavilla nyt!

Rakennuttaminen