Kuva: HSL, kuvaaja HSL/Lauri Eriksson

 

Koskelan varikkohanke

Kaupunkiliikenne Oy:n Koskelan varikkohanke vastaa tulevaisuuden tarpeisiin. Raideliikenne kasvaa pääkaupunkiseudulla historiallisella laajuudella ja sillä on tulevaisuudessa yhä merkittävämpi rooli helsinkiläisen, vihreän joukkoliikenteen tuottajana.

Nykyinen Koskelan varikko on vanha ja sen tilat siten epätarkoituksenmukaiset eivätkä ne esimerkiksi vastaa nykyaikaisten vaunujen kunnossapitotarpeisiin. Tulevaisuudessa Kaupunkiliikenteellä tulee olemaan kaksi päävarikkoa: Koskela ja Ruskeasuo, jonne rakennetaan uusi varikko lähivuosina.

Kunnianhimoiset ympäristötavoitteet

Valmista uutta Koskelan varikkoa suunnitellaan otettavaksi käyttöön vuonna 2027. Varikon toiminta sisältää vaunujen säilytyksen lisäksi muun muassa kunnossapidon ja huollon toimintoja. Koskelan vaunuvarikon kannelle on alustavasti suunniteltu esimerkiksi pysäköinti- ja liiketiloja. Koskelan varikkohanke on ympäristötavoitteiltaan erityisen kunnianhimoinen.

Boost tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana

Boost Brothers toimii Koskelan varikkohankkeessa tilaajan rakennuttamisen asiantuntija, ja on osallistunut hankestrategian laatimiseen, toteutusmuodon selvittämiseen ja kehittämiseen sekä hankintojen valmisteluun ja toteutukseen esimerkkinä allianssihankinta.

Boost toteutti myös hankkeen kustannusohjauksen ja kustannuslaskennan sekä hankesuunnnittelun ohjauksen.

Lisätietoja Koskelan varikko -hankkeesta Boostilla

Petro Pöyhönen

petro.poyhonen@boostbrothers.fi

Puh. 040 660 4175