Koskelan varikkohanke

Kaupunkiliikenne Oy:n Koskelan varikkohanke vastaa tulevaisuuden tarpeisiin. Raideliikenne kasvaa pääkaupunkiseudulla historiallisella laajuudella ja sillä on tulevaisuudessa yhä merkittävämpi rooli helsinkiläisen, vihreän joukkoliikenteen tuottajana.

Nykyinen Koskelan varikko on vanha ja sen tilat siten epätarkoituksenmukaiset eivätkä ne esimerkiksi vastaa nykyaikaisten vaunujen kunnossapitotarpeisiin. Tulevaisuudessa Kaupunkiliikenteellä tulee olemaan kaksi päävarikkoa: Koskela ja Ruskeasuo, jotka molemmat uusitaan lähivuosina.

Kunnianhimoiset ympäristötavoitteet

Valmista uutta Koskelan varikkoa suunnitellaan otettavaksi käyttöön vuonna 2027. Varikon toiminta sisältää vaunujen säilytyksen lisäksi muun muassa kunnossapidon ja huollon toimintoja. Koskelan vaunuvarikon kannelle on alustavasti suunniteltu esimerkiksi pysäköinti- ja liiketiloja. Koskelan varikkohanke on ympäristötavoitteiltaan erityisen kunnianhimoinen.

Boost tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana

Boost Brothers toimii Koskelan varikkohankkeessa tilaajan rakennuttamisen asiantuntija, ja on osallistunut hankestrategian laatimiseen, toteutusmuodon selvittämiseen ja kehittämiseen sekä hankintojen valmisteluun ja toteutukseen.

 

 

(yläkuva: HSL, kuvaaja HSL/Lauri Eriksson)

Lisätietoja hankkeesta Boostilla antaa:

Petro Pöyhönen,
petro.poyhonen@boostbrothers.fi,
p. 040 660 4175