Palveluverkkosuunnittelu

Teemme palveluverkkosuunnittelun tehtävät laadukkaasti ja tehokkaasti tiiviissä yhteistyössä kaupunkien ja hyvinvointialueiden kanssa.

Kilpailuetumme perustuu palveluverkkosuunnittelun uuteen toimintamalliin, jossa analysoidaan kiinteistökannan ja käyttäjän toiminnan nykytilanne, kehitetään yhdessä investointivaihtoehdot ja valmistellaan päätöksentekoaineisto.

Olemme kehittäneet toimintamallin yhdessä Vantaan, Järvenpään, Hyvinkään, Helsingin, Orimattilan ja Akaan kaupunkien kanssa vuosien 2014-2022 aikana. Malli kattaa pitkän aikavälin investointisuunnittelun lisäksi myös hankevalmistelun eri vaiheet, ja siten myös nopeuttaa hankkeiden läpivientiaikaa.

Palvelumme hyödyntää tutkittua tietoa palveluverkkosuunnittelusta. Lue lisää palveluverkkosuunnittelun tieteellisistä julkaisuistamme täältä.

Kenelle?

Palvelu on kohdennettu kaupunkien ja hyvinvointialueiden päätöksentekijöille, tilapalveluille ja käyttäjäorganisaatioille.

Miten palvelu toteutetaan?

Työ toteutetaan tehokkaasti kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa analysoidaan palveluverkon nykytila ja investointitarpeet. Toisessa vaiheessa kuvataan palveluverkon kehittämisvaihtoehdot ja toteutetaan kustannuslaskenta perustuen valittuihin kehittämisvaihtoehtoihin.

Viimeisessä vaiheessa laaditaan ja viimeistellään päätöksentekoa tukeva lopputulosaineisto, joka on tilaajalla käytössään esimerkiksi valtuustokäsittelyä varten. Esittelemme tarvittaessa tuloksia kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa.

Miten eroamme muista?

Tuotamme nopeasti ja kustannustehokkaasti laadukasta tietoa päätöksenteon tueksi. Toimimme aina riippumattomasti emmekä ole sidottuja esimerkiksi investointihankkeen tiettyihin toteutus- tai rahoitusmuotoihin.

Mitä hyötyä palvelusta on asiakkaalle?

Tutkitusti kaupunkien johto ja viranhaltijat arvostavat sitä, että mallimme avulla kaupungit ovat onnistuneet yhdistämään kuntoarvioiden tuoman kuntotiedon investointiohjelmaan.

Selkeän ja tietoon perustuvan investointiohjelman avulla investointipäätöksenteosta on tullut pitkäjänteisempää ja suunnitelmallisempaa. Investoinnit viedään päätöksentekoon oikeassa järjestyksessä, kokonaiskuva huomioiden.

Kysy lisää palveluistamme

Petro Pöyhönen
Rakennuttamispalvelut
p. 040 660 4175