Harjulan kampuksen urakka vastaanotettu hyvissä tunnelmissa

Järvenpäässä Harjulan kampuksella päästään kesän jälkeen aloittamaan uusi lukuvuosi uusissa tiloissa. Uudisrakennuksen ja peruskorjatun B-rakennuksen urakka on valmistunut ja se vastaanotettiin aikataulussa maaliskuun lopussa. Harjulan kampuksella sijaitsee uudet alakoulu- ja varhaiskasvatustilat noin 600 oppilaalle.

Boost on toiminut hankkeessa tilaajan, Järvenpään kaupunki / Mestaritoiminta Oy, rakennuttamisen asiantuntijana.

Kiinteän osan vastaanotto avainasemassa

Harjulan hankkeessa on käytetty Boostin Milestoneratkaisua sekä suunnittelun että rakentamisen aikana. Yksi Milestoneratkaisun hyötyjä on kiinteän osan vastaanotto jo hankkeen aikana. Harjulassa kiinteä osa vastaanotettiin lokakuussa 2021, jolloin päästiin tekemään ensimmäisiä toimintakokeita.

Boostin talotekniikan asiantuntija ja kohteen LVIA-valvoja Simo Mäkinen pitää kiinteän osan vastaanottoa hankkeen aikana merkityksellisenä koko urakan vastaanoton kannalta:

”Milestoneratkaisulla ja kiinteän osan vastaanotolla pyritään siirtämään perinteinen lopun kiire hankkeen keskelle, jolloin käyttöönottovaihe voidaan saada oikeasti ja aidosti onnistumaan. Harjulassa lopullisia vastaanottokokeita päästiin aloittamaan tehokkaasti, kun perusasiat oli testattu jo kiinteän osan toimintakokeissa viime vuoden puolella.”

Mäkinen korostaa myös automaatiojärjestelmän toimivuuden varmistamista osana onnistunutta käyttöönottoa, sillä kiinteistönhuollon on helppo ottaa kohde hallintaan ja seurantaan, kun automaatiojärjestelmä todella toimii.

Lopulliset toimintakokeet suoritettiin hyvässä yhteistyössä talotekniikkaurakoitsijan ja projektinjohtourakoitsijan kanssa.

Kohde valmistui aikataulussa

Harjulan kampus valmistui aikataulussa, vaikka matkan varrelle on mahtunut haasteita muun muassa pandemiatilanteen aiheuttamien viivästysten johdosta. Yksi tärkeä tekijä hankkeen onnistumisessa on ollut koko hankkeen ajan avoin viestintä eri osapuolten kesken.

Yksi hankkeen tavoitteista oli rakentaa terveelliset ja turvalliset uudet tilat, ja hankkeen loppuvaiheessa onkin kiinnitetty erityistä huomiota halutun puhtaustason saavuttamiseksi.

Loppukevään ja kesän aikana tiloja viimeistellään kalustuksen ja av-tekniikan osalta sekä myös loput pihatyöt saadaan viimeisteltyä hyvissä ajoin ennen uuden lukukauden alkua.