Teollinen rakennuttaminen

Tuomme tilaajan käyttöön tutkittuun tietoon perustuvat teollisen rakennuttamisen palvelut.

Teemme hankestrategian, hankinnat, projektin auditoinnin, käyttöönoton fasilitoinnin ja vaikutusten arvioinnin. Palvelut räätälöidään aina tilaajan ja hankkeen tarpeiden mukaisesti. Toteutamme teollisen rakennuttamisen palvelut laadukkaasti ja tehokkaasti sekä kokemusperusteisen osaamisen että uusien toimintamallien avulla.

Hankestrategia ja toteutusmuotoselvitys

Teemme hankestrategian ja toteutusmuotoselvityksen. Hankestrategiassa kuvataan ja yhteiskehitetään hankkeen tavoitteet ja mittarit, jotka ohjaavat hankkeen päätöksentekoa, suunnittelua, hankintoja, yhteistyötä ja toteutusta. Toteutusmuotoselvityksessä selvitetään, kehitetään ja valitaan sopivin toteutusmuoto hankkeelle ja hankestrategian toteuttamiseen.

Hankinnat

Valmistelemme ja toteutamme julkiset hankinnat yhdessä tilaajan kanssa. Teemme hankintasuunnitelman ja -strategian. Valmistelemme hankintalain mukaiset hankinta-asiakirjat. Järjestämme korkeatasoiset markkinavuoropuhelut, koordinoimme hankintaprosessin eri vaiheet ja osallistumme neuvotteluiden läpivientiin. Autamme tarjousten pisteytyksessä, perustelumuistion laatimisessa ja viestinnässä. Erityisosaamistamme ovat laatuperusteiset neuvottelupohjaiset hankintamenettelyt ja kansainväliset markkinavuoropuhelut.

Projektin auditointi

Auditoimme teollisen hankkeen tilanteen laadukkaasti ja tehokkaasti. Tyypillisesti noin 3-6 kuukauden välein toteutettavan mittauksen avulla tilaajalla on ajantasainen käsitys siitä eteneekö hanke aikataulussa ja pysyykö se kustannus- ja laatutavoitteissa. Mittaustiedon avulla mahdollisiin poikkeamiin voidaan reagoida ajoissa.

Käyttöönottopalvelu

Autamme varmistamaan kohteen sujuvan käyttöönoton tavoiteaikataulun mukaisesti. Valmistelemme kohteen käyttöönottotehtävät ja aikataulun sekä huolehdimme käyttöönottoprojektin tavoitteiden mukaisesti toteutuksesta. Palvelumme perustuu kehittämäämme käyttöönottoprosessiin, jonka avulla varmistetaan huolellinen valmistelu ja organisointi, laadukas viestintä ja koulutus sekä tehtävien oikea aikainen toteutus.

Hankkeen vaikutusten arviointi

Toteutamme teollisen hankkeen vaikutusten arvioinnin laadukkaasti ja tehokkaasti yhdessä tilaajien kanssa kehitetyllä jälkiarviointimenetelmällä. Arvioinnissa kuvaamme ja analysoimme systemaattisesti hankkeen ulkoisvaikutukset esimerkiksi ihmisten osaamisen kehittymiseen ja hankkeella tuotettuun lisäarvoon liittyen. Lisäksi dokumentoimme hankkeen toimivat käytännöt ja opit talteen tulevia hankkeita varten.

Erikoispalvelut

Autamme teollisen rakennuttamisen asiakkaitamme onnistumaan erikoispalveluilla, jotka räätälöidään ja kohdennetaan hankkeen tarpeiden ja erityispiirteiden mukaisesti. Erikoispalvelut voidaan toteuttaa myös erillisinä kokonaisuuksina.

Erikoispalveluitamme ovat projektivalmennus, tutkimus- ja kehityspalvelut, allianssiasiantuntija, riskienhallinta ja skenaariosuunnittelu.

Miten erotumme muista?

Kilpailuetumme perustuu kehittämäämme Milestone-ratkaisuun, joka auttaa tilaajia saavuttamaan hankkeen laatu-, kustannus- ja aikataulutavoitteet.

Milestone-ratkaisussa koko rakennushanke jaetaan välitavoitteisiin. Välitavoitejaksot jaetaan tahteihin ainakin ehdotussuunnittelu- ja yleissuunnitteluvaiheissa. Toteutussuunnittelussa edetään suunnitelmapaketeittain, ja rakentaja voi tarvittaessa hyödyntää tahtituotantoa rakentamisessa.

Suunnitteluvaiheiden jakaminen lyhyempiin jaksoihin, joille on asetettu selkeät tavoitteet lopputulokselle, mahdollistaa sen, että myös päätökset jaksottuvat ja ne voidaan tehdä vaiheittain.

Tavoitteiden toteutumista seurataan suunnitteluvaiheessa parin-kolmen viikon välein, rakentamisvaiheessa parin kuukauden välein. Näin tilaajalla on ajantasainen käsitys siitä, että hanke etenee aikataulussa ja pysyy kustannus- ja laatutavoitteissa. Kun tavoitteiden seuranta on aktiivista, pystytään mahdollisiin poikkeamiin reagoimaan ajoissa.

Lue lisää rakennuttamisen julkaisuistamme täältä.

Kysy lisää palveluistamme

Tuomo Takkinen

tuomo.takkinen@boostbrothers.fi

p. 040 630 8435