Tutkimus ja kehitys

Teemme markkina-, teknologia- ja investointiselvitykset räätälöidysti, nopeasti ja tehokkaasti. Palvelumme avulla tuomme asiakkaidemme käyttöön uusimman tiedon kiinteistö- ja rakennusalan toimintamalleista, teknologioista, markkinoista ja megatrendeistä helposti hyödynnettävässä muodossa.

Autamme asiakkaitamme kohdennetusti myös uusien investointien, toimintamallien sekä tuote- ja palvelukonseptien kehittämisessä ja käyttöönotossa.

Olemme toteuttaneet yli 500 tutkimus- ja kehityshanketta tilaajaorganisaatioille, kiinteistöomistajille, ministeriöille, rahoittajaorganisaatioille ja tutkimuslaitoksille. Työn tuloksena on syntynyt päätöksentekotietoa,  uusia investointihankkeita ja -hankemalleja sekä kilpailukykyä parantavia uusia toimintamalleja, tuotteita ja palveluita.

Kehitystyöpaja

Mitä kiinteistö- ja rakennusalan uudet muutosvoimat, epävarmuudet ja tuoreimmat tutkimustulokset tarkoittavat meidän toimintamme kannalta?

Valmistelemme ja toteutamme kehitystyöpajat kohdennetusti asiakkaamme tarpeen mukaisesti. Kehitystyöpajan tuloksena syntyy tehokkaasti yhteinen tilannekuva ja käsitys ajankohtaisista mahdollisuuksista, riskeistä ja kehitystoimenpiteistä.

Markkina- ja teknologiaselvitykset

Askarruttaako markkinatilanne, kiinnostaisiko tietää nopeasti uusien toimintamallien ja teknologioiden mahdollisuudet? Haluaisitteko saada inspiraatiota ja päätöksentekotietoa esimerkiksi tavoitteiden asettamiseeen tai ongelmanne ratkaisuun?

Kartoitamme ja analysoimme teille kiinnostavimman markkina- ja teknologiatiedon kohdennetusti, tehokkaasti ja laadukkaasti.

Toimintamallien haku ja benchmarkkaus

Haluatko tietää, oppia, inspiroitua ja hyödyntää sitä, mitä muut ovat jo tehneet, ja vieläpä nopeasti?

Etsimme ripeästi asiakkaan kannalta kiinnostavimmat kotimaiset ja kansainväliset verrokkihankkeet, toimijat ja toimintamallit. Vertailemme löydökset yhdessä sovituilla mittareilla, ja kiteytämme asiakkaan kannalta tärkeimmän tiedon helposti hyödynnettävään muotoon. Autamme valittujen toimintamallien hyödyntämisessä ja käyttöönoton tarvitsemassa muutosjohtamisessa.

Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan johtamisen tuki

Autamme tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan valmistelussa, organisoinnissa, rahoituksessa, kouluttamisessa, koordinoinnissa ja tulosten mittaamisessa tarpeen mukaisesti.

Mihin kilpailuetumme perustuu?

Tutkimus- ja kehityspalvelumme kilpailuetu perustuu viimeisimpiä tieto- ja laskentateorioita hyödyntäviin DNA-prosesseihimme, toimivaan kansainväliseen verkostoomme, viimeisimpään kansainväliseen rakennuttamisen ja innovaatiojohtamisen tutkimustietoon sekä vahvaan projektikokemukseemme rakennuttamisesta, kiinteistöjohtamisesta ja innovaatiojohtamisesta.

Erityisiä osaamisalueitamme ovat esimerkiksi uudet energiasäästävän ja vähähiilisen rakennetun ympäristön investointi,- hanke-,  rahoitus- ja regulaatiomallit, rakennuttamisen ja ylläpidon johtamisjärjestelmät ja ihmisten johtamisen ja oppimisen mallit 2020-luvulla, teollisen rakentamisen toimintamallit sekä tekoälyyn ja automaatioon perustuvat suunnittelu- ja tuotantoteknologiat, uudis- ja korjausrakentamisen nopean läpimenon hankemallit ja rakennusteknologiat, käyttö- ja muuntojoustavuusratkaisut,  rakentamisen kiertotalousmallit ja rakennusosien uudelleen käyttö, sekä uusien toiminnallisten materiaalien ja fotoniikan sovellukset ja hyödyntäminen rakentamisessa.

Lue lisää tutkimus- ja kehitystoimintaa koskevista julkaisuistamme täältä

Juho-Kusti Kajander, toimitusjohtaja.

Kysy lisää palveluistamme

Juho-Kusti Kajander
Toimitusjohtaja
p. 040 750 2775