Kinnarin koulun suunnittelu etenee vauhdilla

Ensimmäinen välitavoite saavutettiin kiitettävin arvosanoin
Kinnarin koulun pienoismalli: suunnittelu Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy, 3D-printti NCC Suomi Oy

Järvenpään Kinnarin koulun suunnittelun lähtökohtana on uusi ilmiöpohjainen oppiminen, jossa tilat ja piha houkuttelevat lapsia oivaltamaan, innostumaan ja oppimaan. Koulun suunnittelua ohjaavaa pedagogista visiota ja sen mukaisia tilaratkaisuja tullaan kehittämään koko suunnittelun ja rakentamisen ajan käyttäjälähtöisesti tilojen käyttäjiä kuunnellen. Tavoitteena on rakentaa toiminnallinen, terveellinen ja turvallinen Kinnarin koulu. Kinnarin hankinta tehtiin puhtaasti laadullisin perustein ja se oli ensimmäinen allianssihankinta uuden hankintalain mukaisesti suoritettuna. 

Kinnarin koulun suunnittelun ensimmäisen välivaiheen (M1) tavoitteena oli luoda hankkeen ehdotussuunnitelma, joka kuvaa esimerkiksi rakennuksen tontinkäyttöä, massoittelua, toiminnallisia ratkaisuja sekä rakennuksen ulkomuotoa.

Ensimmäinen välivaihe on äärimmäisen tärkeä hankkeen toiminnallisten ja kustannustavoitteiden saavuttamisen kannalta. Ehdotussuunnittelun alussa asetettiin tavoitteet aikataululle, laadunvarmistukselle, kustannusohjaukselle, innovaatioille sekä tyytyväisyydelle. M1-vaiheen arvio perustuu siihen, kuinka hyvin edellä mainitut tavoitteet saavutettiin.

Boost Brothersin Matti Sivunen esittelee M1-vaiheen auditoinnin tuloksia koko allianssille allianssin yhteistoimintapäivässä elokuussa

Kinnarin koulun M1-vaiheessa onnistuttiin laatimaan ehdotussuunnitelma erinomaisesti sekä luotiin onnistuneesti arvoa rahalle. Keskeisimmät tulokset arvoa rahalle -näkökulmasta olivat allianssin yhdessä kehittämät toiminnalliset ratkaisut sekä uuden oppimisen mahdollistaminen. Lisäksi allianssi löysi erittäin tehokkaan suunnitteluratkaisun. Seuraava, eli toinen välivaihe, keskittyy rakennuksen toiminnallisen ratkaisun kehittämiseen sekä yleissuunnitelman laatimiseen, minkä pohjalta haetaan rakennuslupa.

Lisätietoa hankkeesta antaa Petro Pöyhönen, petro.poyhonen@boostbrothers.fi, 040 660 4175