Kinnarin koulun kehitysvaihe käynnistyi – Allianssi valittiin 100 % laadulla

Järvenpään Kinnarin koulun suunnittelun lähtökohtana on uusi ilmiöpohjainen oppiminen, jossa tilat ja piha houkuttelevat lapsia oivaltamaan, innostumaan ja oppimaan. Koulun suunnittelua ohjaavaa pedagogista visiota ja sen mukaisia tilaratkaisuja tullaan kehittämään koko suunnittelun ja rakentamisen ajan käyttäjälähtöisesti tilojen käyttäjiä kuunnellen. Tavoitteena on rakentaa Suomen paras koulu Järvenpäähän.

Hankevalmisteluun haettiin kansainvälisiä oppimistila-esimerkkejä sekä tehtiin erilaisten kouluratkaisujen vertailua hankevalmistelussa. Kinnarin hankinta tehtiin puhtaasti laadullisin perustein ja se oli ensimmäinen allianssihankinta uuden hankintalain mukaisesti suoritettuna. Koulu suunnitellaan joustavaksi avoimen rakentamisen avulla, ja se varaudutaan laajentamaan yhtenäiskouluksi.

28.3.2017 allekirjoitettiin kehitysvaiheen sopimus, jossa osapuolet sitoutuvat suunnittelemaan uuden Kinnarin koulun allianssimallilla. Sopimuksen osapuolina ovat Järvenpään kaupunki, NCC Suomi Oy, Mestaritoiminta Oy sekä Hannu Jaakkola Arkkitehdit Oy.

Paikalla allekirjoitustilaisuudessa oli käyttäjän edustajina kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen, palvelualuejohtaja Marju Taurula sekä perusopetusjohtaja Arja Korhonen. Rakennushankkeen tilaajana toimii Mestaritoiminta Oy, jonka puolesta sopimuksen allekirjoitti toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi. Mestaritoiminta Oy:tä edusti myös järvenpääläinen rakennuttajapäällikkö Jani Kervinen. Rakentajan eli NCC Suomi Oy:n puolesta sopimuksen allekirjoitti Järvenpään uudesta sosiaali ja terveyskeskus JUSTista tuttu toimitilarakentamisen yksikönjohtaja Frej Weurlander. NCC Suomi Oy:tä edusti myös allianssin projektipäällikkönä toimiva järvenpääläinen Teemu Jaakkola. Suunnittelijana hankkeessa on Hannu Jaakkola Arkkitehdit Oy, jonka puolesta allekirjoittajana toimi pääsuunnittelija Hannu Jaakkola. Suunnittelijaa edusti tilaisuudessa myös arkkitehti Kai Rajakaltio. Muina osallistujina tilaisuudessa olivat asianajaja Mika Pohjonen, jonka roolina on ollut valvoa hankintaa julkisen hankintalain näkökulmasta. Hankkeen rakennuttaja-asiantuntijana toimivasta Boost Brothers Oy:stä paikalla oli operatiivinen johtaja Matti Sivunen ja projektipäällikkö Miro Ristimäki.

Lisätietoja: Matti Sivunen 040 7515 710