Uusi menetelmä koulutilojen kehittämiseen

Rakennuksen tilatehokkuutta mittaavia käyttö- ja täyttöastetarkasteluja tehdään tyypillisesti jo käytössä oleville rakennuksille. Tällöin tilatehokkuuden nostaminen edellyttää usein korjauksia ja merkittäviä investointeja

Boostin asiantuntijat loivat ainutlaatuisen menetelmän ja laskentatyökalun, jonka avulla käyttö- ja täyttöastetarkasteluja voidaan hyödyntää kätevästi jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Tällöin tilakonseptia ja -tehokkuutta voidaan kehittää nopeasti ja edullisesti. Menetelmä soveltuu erityisen hyvin suunnitelmallisen käytön rakennuksiin, kuten kouluihin.

Tuloksista tieteellinen artikkeli

Menetelmä kehitettiin Kinnarin uusi koulu -hankkeessa 2018-2019 ja sitä käsittelevä artikkeli julkaistiin Creative Construction -konferenssissa heinäkuussa 2019. Artikkelin kirjoittivat Matti Karjalainen, Juho-Kusti Kajander ja Matti Sivunen Boostilta. Menetelmässä kerätään koulun alustavaan tilamalliin ja koulussa tapahtuviin toimintoihin liittyvä tieto, ja kohdennetaan toiminnot tiloille. Tämän jälkeen analysoidaan laskentatyökalun avulla käyttö- ja täyttöasteet, ja kehitetään tilamallia löydösten perusteella.

”Menetelmä herätti laajaa kansainvälistä mielenkiintoa, ja yleisössä ymmärrettiin sen sisällön ajankohtaisuus ja hyödyt. Myös Boostin akateemista aktiivisuutta ihmeteltiin suuresti, erittäin positiivisessa valossa,” kertoo artikkelin tuloksia konferenssissa esitellyt Matti Karjalainen.

Kinnarin uusi koulu edelläkävijänä

Kinnarin koulun tilojen käyttöasteita mallinnettiin suunnitteluvaiheessa tiedossa olevien toimintojen perusteella. ”Ensin luotiin yhdessä käyttäjien kanssa toimintorekisteri koulun tiloissa tapahtuvasta toiminnasta ja analysoitiin 271 toimintoa, jotka oli lähtötilanteessa sijoitettu 46 erilliseen tilaan. Tämän jälkeen toiminnot sijoitettiin tilamallin mukaisiin tiloihin ja laskettiin tilojen odotetut käyttö- ja täyttöasteet. Tarkastelun avulla voitiin systemaattisesti tunnistaa ja kehittää erityisesti niitä tiloja, jotka jäivät käyttöasteiltaan mataliksi,” kiteyttää Matti Sivunen.

Parempi laajuudenhallinta ja käyttöarvo

Menetelmän tulokset testihankkeessa olivat erittäin hyvät. ”Menetelmä auttoi tilaajaa ja käyttäjiä hankkeen laajuudenhallinnassa ja käyttöarvon kehittämisessä. Kinnarin kouluhankkeessa tilojen käyttöastetta nostettiin menetelmän avulla 6% lähtötilanteeseen verrattuna. Tämä tarkoitti lähes 2 miljoonan euroa säästöä hankkeen kokonaiskustannuksista,” iloitsee Juho-Kusti Kajander.

Tutustu artikkeliin täältä.