Kinnarin uusi koulu valmistui – laadukkaasti, tehokkaasti ja aikataulussa

Helsingin sanomat (3.9.2019) esittelee Järvenpään Kinnarin uuden koulun esimerkkinä uudenlaisesta koulurakentamisesta.

Laajassa artikkelissa todetaan, että elokuussa valmistunut koulu on erinomaisesti onnistunut hanke: Opettajat ja oppilaat ovat tyytyväisiä uusiin tiloihin, hanke alitti budjetin lähes kolmella miljoonalla eurolla ja valmistui aikataulun mukaisesti.

Uudenlainen oppimisympäristö

Uusi yhteiskoulu on rakennettu uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koulun tiloissa on huomioitu uusi opetussuunnitelma, joka painottaa muun muassa yhteisopettajuutta ja ilmiöpohjaista oppimista. Suurin osa koulusta on avointa tilaa, joka on helposti jaettavissa pienempiin osiin. Lisäksi koulussa on myös perinteisiä luokkahuoneita, joita voidaan käyttää esimerkiksi ryhmätöissä tai silloin, kun oppilaat tarvitsevat erityistä tukea.

Käyttäjät tyytyväisiä tiloihin

Helsingin sanomien mukaan opettajat ja oppilaat ovat tyytyväisiä uusiin tiloihin. Käyttäjien näkökulmasta avoimet tilat helpottavat merkittävästi yhteistyötä. Lisäksi uusissa tiloissa esimerkiksi yhteisopettajuus on helpompaa, ja tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys on korkealla tasolla.

Boost tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana

Kinnarin uuden koulun rakennuttamisesta vastasi Mestaritoiminta Oy kumppaninaan Boost Brothers Oy. Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Järvenpään kaupungin lapset ja nuoret -palvelualueen kanssa. Kinnarin kouluhankkeessa kehitettiin ja sovellettiin uutta hankemallia tavoitteiden saavuttamiseksi.

Uuden hankemallin avaintekijät ovat projektiallianssi, avoin rakentaminen ja käyttäjälähtöinen suunnittelu. Avoimen rakentamisen avulla rakennuksista voidaan luoda muuntautumiskykyisiä. Mallin kehittämiseen haettiin sekä kotimaista että kansainvälistä palautetta. Mallista tehtiin tieteellinen artikkeli, ja valtioneuvosto on nostanut mallin esimerkiksi Terveellisten tilojen -toimintamallista. Mallin ovat kehittäneet Boost Brothers, Mestaritoiminta ja Järvenpään kaupunki.

Boost Brothers toimi tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana myös maailman parhaaksi julkiseksi rakennushankkeeksi palkitussa JUST-hankkeessa, joka valmistui vuonna 2016.