Tikkurilan kirkko otetaan vastaan uudella tavalla

Talotekniikka-lehti (7/2020) esittelee laajasti Tikkurilan kirkko -hanketta esimerkkinä uudenlaisesta tavasta rakentaa ja toteuttaa taloteknisesti vaativa kohde.

Vastaanotto kolmessa vaiheessa tuo merkittäviä hyötyjä

Talotekniikka-lehti (7/2020) nostaa esiin vaiheistetun vastaanoton hyödyntämisen Tikkurilan kirkko -hankkeessa. Avoimen rakentamisen mukainen vaiheistettu vastaanotto on uusi toimintamalli rakennushankkeen laadunvarmistukseen.

Työmaan näkökulmasta vaiheistettu vastaanotto merkitsee sitä, että kirkko otetaan vastaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa otetaan vastaan rakennuksen rungosta ja talotekniikan pääjärjestelmistä koostuva kiinteä osa. Toisessa vaiheessa otetaan vastaan muuntuvan osan tila-alueet ja työmaa voi keskittyä käyttäjien yksityiskohtaisiin toiminnallisiin vaatimuksiin ja toiveisiin. Kolmannessa vaiheessa otetaan vastaan koko kiinteistö yhtenä kokonaisuutena.

“Vaiheistetun vastaanoton ideana on rytmittää töitä ja tarkastuksia koko hankkeen ajalle. Kun näin menetellään, on mahdollista välttää rinnakkaisten ja limittäisten työvaiheiden kohtuuton kasautuminen loppuun”, kertoo artikkelissa haastateltu rakennuttamisen asiantuntija Petro Pöyhönen Boostilta.

Lue lisää vaiheistetusta vastaanotosta ja aiemmista hankekokemuksista.

Talotekniikan toteutus uudella mallilla

Talotekniikka-lehden artikkelin mukaan hanke on taloteknisesti vaativa ja kohteessa on runsaasti erilaisia taloteknisiä järjestelmiä.

”Vaativuutta tuovat esimerkiksi yli 20 metriä korkean kirkkosalin ilmanvaihdon ja akustiikan vaatimukset, ja rinnakkaisten lämmitys- ja jäähdytyksen ohjausjärjestelmien toteuttaminen”, kertoo talotekniikka-asiantuntija Simo Mäkinen Boostilta.

Vaativaan kohteeseen talotekniikkatöiden vaiheistettu vastaanotto tuo merkittäviä hyötyjä. Talotekniikkatöistä kiinteään, aiemmin luovutettuun urakkaosaan kuuluivat alapohjaan sijoitettujen pohjaviemärien ja sähköarinoiden lisäksi ilmanvaihtokonehuoneet, lämmönjakohuone, sähköpääkeskus ja talojakamo.

”Koska osa talotekniikkatöistä tehtiin valmiiksi jo varhaisessa vaiheessa, myös toimintakokeita on päästy tekemään hyvissä ajoin”, kertoo Mäkinen.

Tämä on artikkelin mukaan auttanut jakamaan työkuormitusta tasaisemmin koko työmaan ajalle ja tekemään niin useasti työmailla tarvittava ”viimeisen yön ihmeen” tarpeettomaksi. Myös pienten yksityiskohtien, esimerkiksi kirkonkellotekniikan ja urkujen kosteudenhallinnan hiomiseen on jäänyt aikaa.

”Toki muutostöitä on tullut ja tulee, erityisesti automaatioon liittyen. Ne eivät kuitenkaan tässä tapauksessa merkitse kestämättömiä aikataulu- ja kustannuspaineita, vaan entistä tarkoituksenmukaisempia teknisiä ratkaisuja. Esimerkkinä tästä ovat myöhemmin suunnitelmiin lisätyt, veden kondensoitumisesta hälyttävät anturit”, kertoo Petro Pöyhönen Talotekniikka-lehdessä.

Boost tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana

Uusi kirkko otetaan käyttöön 24.1.2021. Hanke on edennyt aikataulussa ja budjetissa. Myös tilaaja ja käyttäjät ovat olleet erittäin tyytyväisiä. Tikkurilan kirkon rakennuttamisesta vastaa Vantaan seurakuntayhtymä ja Boost Brothers toimii hankkeessa tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana.

Hankkeessa hyödynnetään aiemmin laatupalkinnon voittaneesta Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus (JUST) -hankkeesta ja Kinnarin koulu -hankkeesta saatuja oppeja.

Tutustu tarkemmin hankkeeseen ja valmistuvaan kirkkoon täältä ja alla olevasta videosta.