Merkittävä uusi menetelmä käytäntöön koulurakentamisessa

Kiinteä osa otettiin vastaan Kinnarissa

Järvenpään Kinnarin uusi koulu on edennyt vastaanottovaiheeseen budjetissa ja aikataulussa. Tärkeä osa hankkeen loppuvaihetta on uusi menetelmä – avoimen rakentamisen mukainen vaiheistettu vastaanotto.

”Koulu otetaan vastaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa otettiin vastaan kiinteä osa sovitussa laajuudessa. Toisessa vaiheessa otetaan vastaan muuntuvan osan tila-alueet. Kolmannessa vaiheessa otetaan vastaan koko kiinteistö yhtenä kokonaisuutena”, kertoo Matti Sivunen Boostilta.

”Vaiheistetun vastaanoton tavoitteena on varmistaa rakennuksen valmistuminen sovitussa laatutasossa ja aikataulussa. Maaliskuussa toteutettu kiinteän osan vastaanotto on osa Kinnarin koulussa hyödynnettyä avoimen rakentamisen toimintatapaa ja se on yksi maailman ensimmäisiä lajissaan”, iloitsee Sivunen.

Kiinteän osan vastaanotto suoritettiin 15.3.2019. Kiinteän osan vastaanottoon kuuluivat rakennuksen merkittävimmät muuttumattomat osat: alueosat, talo-osat (mm. elementtirunko, julkisivumuuraus, vesikaton rakenteet), kiinteät tilaosat (mm. ilmanvaihdon konehuoneet ja maalämmön jakelutila) ja tekniikka osat.

Tyytyväisemmät käyttäjät ja sujuvampi käyttöönotto

Kiinteän osan vastaanotto toteutettiin rakentajan laatiman testaus- ja viimeistelyohjelman ja tilaajan toimintakokeiden avulla. Ohjelman avulla allianssin toteutusorganisaatio vastaa laadun toteutumisesta, tarkastamisesta ja huolellisesta dokumentoinnista. ”Esimerkiksi talotekniikan osalta itselle luovutuksen lisäksi urakoitsijat tekivät urakoitsijoiden keskinäisen toiminnantarkastuksen, jossa havaitut virheet ja puutteet dokumentoidaan ja korjataan ennen tilaajan toimintakokeita”, kertoo hankkeen LVIA-valvonnasta vastannut Simo Mäkinen Boostilta.

”Kiinteän osan vastaanoton avulla käyttäjän tarpeet huomioidaan aiempaa paremmin hankkeen loppuvaiheessa ja esimerkiksi käyttäjäkoulutuksille jää enemmän aikaa. Myös talotekniikan hienosäädölle jää enemmän aikaan, ja tarpeeton loppuhässäkkä voidaan välttää ja työ on kaikille osapuolille mukavampaa”, Mäkinen iloitsee.

”Vaiheistettu vastaanotto ei lisää hankkeen osapuolten kustannuksia. Työmäärä ei kasva, vaan työvaiheita aikaistetaan ja sovitetaan yhteen. Vaiheistettu vastaanotto tulee huomioida hankkeen alkuvaiheessa tavoitteiden asettamisessa, suunnittelussa, ja sopimusten laatimisessa”, Mäkinen tarkentaa.

Tavoitteet korkealla

Järvenpään Kinnariin on tarkoitus rakentaa Suomen paras koulu järvenpääläisille. Olennaisessa osassa ovat loppukäyttäjien korkea tyytyväisyys ja rakennuksen joustavuus tulevaisuudessa sekä se, että rakennushanke toteutetaan budjettia ylittämättä ja sovitussa aikataulussa.

Opetus rakennuksessa alkaa elokuussa 2019. Hankkeen kehitysvaihe alkoi huhtikuussa 2017 ja rakennusvaihe alkuvuodesta 2018. Koulun rakennuttamisesta vastaa Mestaritoiminta Oy kumppaninaan Boost Brothers Oy. Hanke on toteutettu tiiviissä yhteistyössä Järvenpään kaupungin lapset ja nuoret -palvelualueen kanssa.

Uusi hankemalli auttaa käyttäjien ja tilaajan tavoitteiden saavuttamisessa

Kinnarin kouluhankkeessa on kehitetty ja sovellettu uutta hankemallia tavoitteiden saavuttamiseksi. Uuden hankemallin avaintekijät ovat projektiallianssi, avoin rakentaminen ja käyttäjälähtöinen suunnittelu. Avoimen rakentamisen avulla rakennuksista voidaan luoda muuntautumiskykyisiä. Mallin kehittämiseen on haettu sekä kotimaista että kansainvälistä palautetta. Mallista on tehty tieteellinen artikkeli, ja valtioneuvosto on tunnistanut ja nostanut mallin esimerkiksi Terveellisten tilojen -toimintamallista. Mallin ovat kehittäneet Boost Brothers, Mestaritoiminta ja Järvenpään kaupunki.