Koskelan varikon Scrum-kokemukset esillä Raklin tilaisuudessa

Koskelan varikon kehitysvaiheessa toiminut Boostin Scrum-asiantuntija kertoi menetelmän hyödyistä ja haasteista Koskelan varikkohankkeessa.

Raklin Lean verkoston tilaisuudessa viime torstaina käsiteltiin Scrum-menetelmää, joka on herättänyt viime aikoina suurta kiinnostusta rakennusalalla. Kaupunkiliikenne Oy:n pyynnöstä tilaisuudessa puhunut Boostin Scrum-asiantuntija jakoi havaintoja ja oppeja Scrumin käyttöönotosta Koskelan varikkohankeessa.

– Scrum-menetelmän taustalla on ajatus siitä, että sen avulla voitaisiin keskittymään intensiivisesti kulloinkin käsillä olevaan aiheeseen. Koskelan varikon Akseli-allianssi on halunnut lähteä kehittämään Scrum-menetelmän käyttöä hankkeessa, ja sitä on toteutettu yhdessä Boostin kanssa, kertoo Kaupunkiliikenne Oy:n projektijohtaja Lotta Koski-Lammi.

Koskelan varikkohankkeessa menetelmä oli kaikille osapuolille kokonaan uusi, joten käyttöönottoon tarvittiin asiantuntevaa tukea.

– Tilaajan tavoitteena oli hyödyntää hankkeessa ketteriä menetelmiä tehtävien hallinnassa, ja allianssi lähti vastaamaan tavoitteisiin Scrumin avulla. Alusta asti oli selvää, että loppukäyttäjän näkökulma on tärkeää. Varikolla on monia eri käyttäjäryhmiä, joiden tarpeiden huomiointiin toivottiin apua Scrum-menetelmästä, sanoo hankkeen kehitysvaiheessa Scrum-asiantuntijana toiminut Kennet Lundström.

Menetelmästä hyötyjä jo lyhyellä aikavälillä

Koskelan varikkoa toteuttavan Akseli-allianssin työntekijät ovat ottaneet uuden Scrum-menetelmän mukaisen työskentelytavan vastaan innostuneesti ja ennakkoluulottomasti. Hankkeessa menetelmä on otettu käyttöön tiimi kerrallaan.

Nopeasti esiin tulleita hyötyjä hankkeessa on ollut viestitulvan pienentyminen, työ on tullut näkyväksi ja säännöllinen palautteenanto on mahdollistanut työntekemisen mallin jatkuvan kehittämisen.

– Alustavia havaittuja hyötyjä on myös haasteiden nopea tunnistaminen ja niihin reagoiminen sekä roolien ja vastuiden selkeytyminen tiimeissä, mutta lopullisia yhteenvetoja voidaan tehdä vasta kehitysvaiheen päätteeksi.

Suurimpana haasteena puolestaan menetelmän käyttöönotossa Koskelan varikkohankkeessa on ollut eri työryhmille sopivien Scrum-rutiinien löytäminen ja teknologian sekä työkalujen yhteensovittaminen.

– Kokonaan uuden työskentelytavan oppiminen vaatii hankkeeseen osallistuvilta sitoutumista. Akselissa jokaiselle tiimille on löydetty juuri sille porukalle sopiva tapa työskennellä, jotta tekeminen on mielekästä, Lundström summaa.

Lue lisää Scrum-menetelmästä ja Boostin roolista Koskelan varikkohankkeen kehitysvaiheessa.