Kuvassa on pinkki PostIt lappu, jossa lukee mustalla Scrum Master

Scrum-työskentely tehostaa rakennushanketta – Metodia käytetään myös Koskelan varikkohankkeessa

Boost on hyödyntänyt jo pitkään Scrum-työskentelystä tuttuja malleja erilaisissa projekteissa sekä tehnyt tutkimus- ja kehitystyötä menetelmän soveltamisesta rakennusalalle.

Scrum on työskentelytapa, joka on lähtöisin ohjelmistokehityksen puolelta. Se tekee työn näkyväksi ja ohjattavaksi. Lisäksi sen avulla vältetään uudelleensuunnittelua, nopeutetaan suunnittelun aikataulua ja tehdään parempaa laatua.

Boostilla on tutkittu ja kehitetty Scrum-menetelmää rakennushankkeissa yli kymmenen vuoden ajan, ja tunnistettu sen mahdollisuudet etenkin hankkeiden suunnitteluvaiheessa.

– Scrumin avulla työn tehokkuus kasvaa ja saadaan enemmän aikaan lyhyemmässä ajassa, koska tilannekuva selkiytyy. Samalla voidaan varmistaa, että ei tehdä mitään turhaan, kertoo Boost Brothers Oy:n Scrum-asiantuntija Kennet Lundström.

Scrumin tärkeät peruspilarit ovat läpinäkyvyys, tarkastelu ja mukauttaminen. Ketterän kehityksen menetelmä korostaa itsenäisiä tiimejä, joustavia työsuunnitelmia ja säännöllistä palautteenantoa. Se mahdollistaa nopeat muutokset ja sopeutumisen projekteissa, jotka elävät ja muuttuvat jatkuvasti.

Koskelan varikkohanke hakee hyötyjä Scrumista

Scrum-työskentelytapaa on hyödynnetty tehokkaasti esimerkiksi Koskelan varikkohankkeen Akseli-allianssin toiminnassa. Projekti on tällä hetkellä kehitysvaiheessa. Boost toimii hankkeen Scrum masterina ja vastaa Scrumin käyttöönotosta, koulutuksesta ja fasilitoinnista.

­– Kehitysvaiheessa muutokset ovat jatkuvia, joten Scrum-menetelmä on mahdollistanut tehokkaan reagoinnin. Käymme joka viikko läpi tehtäviä, jotka merkitään joko aloittamattomaksi, käynnissä oleviksi, valmiiksi tai esteellisiksi, jolloin este pyritään mahdollisimman nopeasti kumoamaan tehokkaan etenemisen varmistamiseksi, Lundström avaa menetelmän hyötyjä.

Hän on kouluttanut ja fasilitoinut tiimejä niin, että ne ovat voineet siirtyä tehokkaaseen ja itseohjautuvaan työskentelyyn. Hankkeen kehitysvaiheessa tavoitteena on hyödyntää projektin kaikissa tiimeissä Scrum-menetelmää. Niistä neljässä Lundström on toiminut Scrum Masterina.

– Jokainen tiimi koostuu monialaisista osaajista esimerkiksi rakentajista, suunnittelijoista ja ympäristöasiantuntijoista. Osa osaajista kuuluu useampaan tiimin, mikä tuo omat haasteensa tehtävien selkeyteen ja vastuualueisiin.

Scrum-menetelmän kehitystyö jatkuu

Rakennusalalla Scrumia käytetään edelleen yleisesti hyvin vähän, mutta kiinnostus työskentelytapaa kohtaan on kovassa kasvussa. Boostin tavoitteena on olla kehittämässä tiimien itseohjautuvuutta ja työntekijälähtöistä työskentelyä Scrumin avulla myös jatkossa.

– Näemme paljon potentiaalia Scrumin käytön viemisessä seuraavalle tasolle. Meitä kiinnostaa esimerkiksi menetelmän syvempi integrointi projektien toimintatapoihin ja sen soveltaminen laajemmin erilaisiin hankemalleihin, toteaa Lundström.

 

Mikä on Scrum?

  • Ketterän kehityksen viitekehys, jolla myös rakennushankkeen suunnittelua voidaan ohjata tehokkaasti.
  • Nimen alkuperä, eli termi scrum viittaa rugbyn muodostelmaan, jossa pelaajat liittyvät yhtenäiseksi muodostelmaksi tavoitteenaan liikuttaa palloa eteenpäin kohti maalia.
  • Scrum yhdistää ihmiset tiimeiksi, joilla on kaikki edellytykset päästä asetettuihin tavoitteisiin jokaisen kehitysjakson, eli sprintin aikana.
  • Menetelmä on parhaimmillaan monimutkaisissa hankkeissa, joissa on useita asiakkaita ja tavoitteita, ja joissa halutaan tuottaa arvoa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
  • Boost Brothersilla on yli kymmenen vuoden monipuolinen kokemus Scrum työskentelystä rakennushankkeissa sekä menetelmän tutkimisesta ja kehittämisestä.
  • Scrumilla on erittäin suuri potentiaali rakennushankkeissa. Se nostaa työskentelyn laatua, nopeuttaa suunnittelua ja vähentää turhaa työtä.