Tässä kuvassa on Koskelan varikko

Boost mukana Koskelan varikon kehitysvaiheessa

(Kuva: Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy, AFRY Finland Oy)

Koskelan varikon kehitysvaihe on käynnissä. Boost toimii projektin Scrum Masterina.

— Meille on tärkeää, että voimme olla mukana auttamassa allianssia. Kehitysvaiheessa tärkein roolimme on tukea hankkeen toimijoiden välistä yhteistyötä ja auttaa ketterän toimintatavan syntymisessä. Hyödynnämme siinä Scrum-menetelmää, jonka perusajatus on arvon tuottaminen asiakkaalle lyhyissä ja nopeissa puristuksissa eli ikään kuin sprinteissä, kertoo Boost Brothers Oy:n johtava asiantuntija ja partner Matti Sivunen.

Boost toimii elokuussa käynnistyneessä Koskelan varikkohankkeen kehitysvaiheessa Scrum Masterina ja Scrum-menetelmän käyttöönoton tukena koko organisaation valitsemana toimijana. Lisäksi Boost tekee myös Big Room -fasilitointia. Valinta on vahva luottamuksen osoitus boostilaisten asiantuntemusta kohtaan.

— Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy haluaa kehittää koko rakennusalaa ja luoda ratkaisuja rakentamisen haasteisiin. He ja allianssin palveluntarjoajat olivat yhdessä tunnistaneet viime keväänä suunnittelun aidon yhteistyön ja ohjauksen potentiaaliseksi haasteeksi hankkeessa ja valinneet yhdeksi keskeiseksi ratkaisutavaksi Scrum-menetelmän hyödyntämisen.

Boost Scrum-menetelmän uranuurtaja

Boost Brothers on tutkinut ja hyödyntänyt Scrum-menetelmää jo pitkään, joten on luontevaa, että juuri Boostilta pyydettiin allianssille ehdotus. Boostin tapa toteuttaa ja fasilitoida hankkeen suunnittelua on uusi ja jopa radikaali, koska menetelmää ei ole aiemmin käytetty Suomessa rakentamisen yhteydessä tässä laajuudessa.

— Menetelmän onnistunut hyödyntäminen vaatii, että projektin iso kuva, kuten yhteinen maali, reunaehdot ja vaiheet, on kirkas ja sen eteen teemme töitä. Sellainen kokonaisuus, jonka Kaupunkiliikenne ja sen tärkeimmät sidosryhmät kokevat arvokkaaksi, Sivunen summaa.

Boostin toimintatapaan kuuluu löytää tuottavin tieto ja tuoda se käytäntöön, mikä sopii hyvin yhteen Kaupunkiliikenteen tavoitteisiin eli haluun kehittää alaa sekä kouluttaa uusia ammattilaisia.

Toteutumisvaihe käynnistynee ensi vuoden alussa

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy toteuttaa mittavaa Koskelan varikkohanketta yhdessä palveluntarjoajien kanssa muodostetun allianssin voimin. Hankkeen erityispiirteenä on sille asetetut erityisen kunnianhimoiset ympäristötavoitteet.

Kehitysvaiheessa on tavoitteena määritellä raamit, joiden puitteissa toteutusvaihe voitaisiin käynnistää vuoden 2025 alussa.

— Kehitysvaiheen jälkeen alkaa kahdesta kolmeen vuotta kestävä toteutusvaihe, joka voidaan käynnistää vuoden päästä syksyllä. Silloin edessä on uudet johtamisen haasteet, kun organisaation koko kasvaa, Sivunen toteaa.

Koskelan varikko on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2028. Valmistuttuaan se on Helsingin raitioliikenteen toinen päävarikko. Hankkeessa nykyisen varikon vanhat tilat korvataan käyttötarkoituksenmukaisella uudella varikolla.

Koskelan varikkohanke on osa laajempaa raitiovaunuvarikoiden kehittämissuunnitelmaa, jossa varaudutaan pääkaupunkiseudun raideliikenteen kasvattamiseen.

 

Lue lisää Boostin aikaisemmasta roolista Koskelan varikkohankkeessa: https://boostbrothers.fi/boost-brothers-kaupunkiliikenne-oyn-kumppaniksi-koskelan-varikkohankkeeseen/

Lisätietoja Koskelan varikkohankkeesta: https://kaupunkiliikenne.fi/kaupunkiraidehankkeet-ja-kunnossapito/varikkohankkeet/koskelan-varikon-uudistamishanke/