Koronakriisi kiihdyttää rakennusalan investointeja digitaalisiin työkaluihin

Rakennuslehden tuore artikkeli kuvaa rakennusalan päätöksentekijöiden näkemyksiä ja alan kiihtyviä investointeja digitalisaatioon ja T&K-toimintaan. Artikkeli perustuu Boostin ja Builderheadin yhteistyössä kesällä 2020 tekemään tutkimukseen.

Investoinneilla tavoitellaan laadun ja laajuuden hallintaa

”Koronakriisi voi toimia merkittävänä digitalisaation katalysaattorina rakennusalalla. Kyselyyn vastanneista päättäjistä yli puolet arvioi koronakriisin kiihdyttävän digitalisaatioon liittyviä investointeja ja kehityshankkeita, kun taas vain kolme prosenttia vastaajista arvioi kriisin vähentävän kyseisiä panostuksia,” Boost Brothersin toimitusjohtaja Juho-Kusti Kajander kertoo.

Rakennuslehden artikkelissa kuvataan investointien painopistealueet. Uusien digitaalisten työkalujen ja kehittämishankkeiden avulla haetaan hankkeen laadun ja laajuuden hallintaa, nopeampaa läpimenoaikaa ja laadukasta tiedonhallintaa.

”Hankkeen johtamiseen halutaan lisää hallittavuutta ja laatua”, Kajander sanoo

Etsikkoaika kilpailukyvyn kehittämiseen

Selvityksen tuloksista näkee myös alan arjen. Osa yrityksistä kehittää ja investoi toimintaansa, osalla resurssit tai into ei riitä.

”Tulokset ovat myös rohkaisevia, mutta selvästi myös rakennusliikkeitä ja rakennuttajia jakavia. Osa näkee selvästi kehitysmahdollisuuden ja siihen johtavat ajurit, osa jää kuin tuleen makaamaan”, Kajander arvioi.

”Selvityksen mielenkiintoisin päälöydös oli, että käynnissä on tietynlainen murrosvaihe. Vaikka ilmassa on epävarmuutta, investointien hidastumista ja hankkeiden viivästymisiä, nämä ajavat tai johtavat yrityksen oman kilpailukyvyn kehittämiseen ja kasvun muihin mahdollisuuksiin. Yrityksistä löytyi merkittävästi halua investoida kehittämiseen. Se toimii taas ajurina alan yleisellekin uudistumiselle.”

Selvityksen tulokset ovat hyvin linjassa kiinteistö- ja rakennusalan nopeaan kehittymiseen korkean teknologian toimialaksi. Esimerkiksi startuppien määrä on moninkertaistunut ja patentoinnin kaksinkertaistunut viimeisen vuosikymmenen aikana kiinteistö- ja rakennusalalla. Lisäksi kasvuvaiheen yrityksiin kohdistuvat pääomasijoitukset ovat voimakkaassa kasvussa. Lue yhteenveto toimialan muutoksesta ja keskeisistä teknologia-alueista täältä.

Miten hyödynnän muutoksen mahdollisuudet?

Lue tarkempi kuvaus rakentamisen suhdannetilanteen ja murrosvaiheen vaikutuksista ja ajankohtaista mahdollisuuksista suositusta korona-juttusarjastamme:

Miten hyödynnän kansainvälisen markkinan muutoksen?

Miten kannattaa toimia kotimaisilla markkinoilla?

Miten rakennuttajan tulisi toimia tässä tilanteessa?