Tuplashokki tulossa – miten rakennuttajan tulisi toimia tässä tilanteessa?

Rakentaminen tulee kohtaamaan täysin poikkeukselliset ajat

Vuosina 2020-2021 rakentamiseen kohdistuu kaksinkertainen shokki pääkaupunkiseudulla, kun ylikuumenneet urakoiden tarjoushinnat törmäävät kysynnän voimakkaaseen vähenemiseen.

”Todennäköinen seuraus on poikkeuksellisen jyrkkä tarjoushintojen lasku. Edellisissä talouskriiseissä lasku on ollut jyrkimmillään jopa 10 % puolessa vuodessa”, kertoo tekniikan tohtori Matti Sivunen Boostista.

Myös kiinteistöjen omistajien tilanne on muuttumassa. Tilojen käyttäjien maksukyky pienenee ainakin väliaikaisesti lähes kaikilla käyttäjäsektoreilla, mikä lisää tarvetta nykyistä edullisemmille tiloille.

”Toisaalta tilojen tarjonta kasvaa sillä esimerkiksi liike- ja toimitilapuolella vapautuu käyttäjien konkurssien myötä tiloja, jolloin tarjontaa on paljon. Voi myös olla, että etätyöskentelymallien käytännön kokemukset laskevat toimitilojen tarvetta”, toteaa Sivunen.

Miten rakennuttajan tulisi toimia tässä tilanteessa?

Rakennuttajan tehtävä on nyt poikkeuksellisen vaativa. Tilanne edellyttää ripeää rakennuttamisen strategian päivitystä tilanteen mukaiseksi sekä toimenpiteitä riskien hallitsemiseksi ja mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

”Erityisen ajankohtaisia ja tärkeitä asioita rakennuttajalle ovat hankkeiden tavoitteiden päivittäminen, laskevien hintojen hyödyntäminen sekä erimielisyyksien ja laatuongelmien hallinta”, korostaa Sivunen.

Miten muutan hankkeen tavoitteet nykyistä tilannetta vastaavaksi?

Valmistelussa olevan tai suunnittelun kohteen tavoitteet on tärkeätä pyrkiä nopeasti päivittämään tilanteen mukaisiksi. Sivusen mukaan hyvä lähtökohta on analysoida valmisteltavan tai suunnitellun hankkeen tavoitteiden kustannusvaikutukset ja laatia huolelliset päätösesitykset päättäjille. Tavoitteiden muuttaminen voi laskea rakentamisen ennakoitua hintaa merkittävästi, kun ”rakennetaan kerralla pitkäkestoinen, erinomainen, kaupunkikuvaa rikastuttava rakennus” -tavoitteesta siirrytään ”mikä on minimitaso, jolla tilatarve voidaan täyttää” -tavoitteeseen.

”Myös muuntojoustavuuden huomiointi tavoitteissa ja toteutuksessa avoimen rakentamisen avulla on oivallinen tapa vastata muuttuneeseen tilanteeseen ja lisääntyneeseen epävarmuuteen”, kiteyttää Sivunen.

Miten hyödynnän hintojen laskun hankkeissani?

Nyt on tilaajan markkinat, ja tilanne kannattaa hyödyntää erityisesti hankinnoissa, suunnittelun ohjauksessa ja toteutusmuodon valinnassa.

”Tilaajan kannattaa hyödyntää suunnittelussa kuin kilpailutuksessa hyviin vaatimusmäärittelyihin pohjautuvia yksinkertaisia kilpailutuksia, joihin usean toimijan on helppo osallistua sekä suosia toteutusmuotoja, joissa suunnitteluratkaisulla voidaan kilpailla. Esimerkiksi tuoteosakauppojen yhdistäminen eri urakkamuotoihin voi laskea hyvin merkittävästi rakentamisen hintaa nyt kun tarjoushalukkuus kasvaa merkittävästi”, Sivunen kertoo.

Miten ennakoin ja vältän erimielisyydet, riidat ja laatuongelmat?

Kasvava hintakilpailu ja ”perinteiset” toteutusmuodot voivat kiihdyttää riitelyä ja laatuongelmia hankkeissa. Rakennuttaja voi  ennakoida ja torjua nämä riskit panostamalla toimintatapoihin ja toimiviin toimintamalleihin.

”Tuoreiden hankekokemustemme mukaan jo pienillä hankintojen ja toimintatapojen virittämisellä voidaan saada merkittäviä parannuksia näissä asioissa aikaan nostamatta kustannustasoa. Esimerkiksi korkeatasoinen hankinta-aineistojen valmistelu, yhtenäinen ja reaaliaikainen tilannekuva hankkeesta välitavoitearvioinnin avulla, kehitysvaiheen käyttäminen ennen toteutussopimuksen laadintaa sekä vaiheistettu vastaanotto auttavat tilaajaa hallitsemaan riskit”, Sivunen kuvaa.

Miten voimme auttaa Teitä? Mikäli voimme olla Teille joiltakin osin avuksi, niin älkää epäröikö ottaa yhteyttä! Tiedustelut ja lisätiedot: Matti Sivunen, puh. 040-751 5710. Juho-Kusti Kajander, puh. 040-750 2775.