Boost mukana puolen miljardin hankinnoissa

Hankintaosaamisella valtava merkitys

Julkisten hankintojen kokonaisvolyymi Suomessa on huimat 35 miljardia euroa vuodessa. Summa lähentelee viidennestä maan bruttokansantuotteesta (EK, 2020).

”Suomessa lähes puolet kuntien tekemistä hankinnoista kohdistuu rakentamiseen ja peruskorjaukseen. Ympäristöministeriön tuoreen analyysin mukaan julkisiin rakennushankkeisiin käytetään Suomessa vuosittain noin 7 miljardia euroa”, kertoo Petro Pöyhönen, joka vastaa Boostilla hankintaosaamisen kehittämisestä.

Boost toteuttanut julkisia hankintoja yli puolella miljardilla eurolla

Boost Brothers on yhdessä tilaajien kanssa valmistellut ja toteuttanut yli 100 julkista hankintaa, joiden yhteenlaskettu hankinta-arvo ylittää 500 miljoonaa euroa.

”Esimerkkejä toteuttamistamme hankinnoista ovat Tikkurilan kirkko, Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus, Kyrölän ja Kartanon koulut ja Kinnarin uusi koulu, joka oli tietojemme mukaan Suomen ensimmäinen uuden hankintalain mukaan toteutettu neuvottelumenettely keväällä 2016”, kertoo Pöyhönen.

Pöyhösellä on monipuolinen kokemus sekä tavanomaisten että uusien hankintamallien kehittämisestä ja soveltamisesta suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa.

”Lähes jokaisessa hankinnassamme on ollut mukana laatuperusteet. Olemme kehittäneet satoja kriteerejä ja toteuttaneet lukuisia neuvottelumenettelyjä yhdessä tilaajien kanssa. On myös upeaa tehdä tätä työtä yhdessä alan kärkikumppaneiden, esimerkiksi asianajaja Mika Pohjosen kanssa”, Pöyhönen innostuu.

VT, KTM Mika Pohjonen toimii osakkaana Frontia asianajotoimisto Oy:ssä, ja hän on arvostetuimpia julkisten hankintojen ja hankintalain asiantuntijoita Suomessa.

”Olen tehnyt Boostin kanssa yhteistyötä lukuisissa hankkeissa. Boost on kehittänyt selkeän ja innovatiivisen hankintamallin. Boostin malli perustuu syvälliseen laadun arviointiin ja tarjoajien ratkaisujen kehittämiseen työpajatyöskentelyssä kilpailun aikana. Näin saavutetaan laatu-hinta -suhteeltaan paras ratkaisu juuri kyseiseen tilaajan hankkeeseen”, kertoo Mika Pohjonen.

”Ammattitaitoisesti toteutettujen hankintojen avulla voidaan hankkia tilaajalle budjetin mukaista laatua, vaatia markkinoilta mahdollisimman hyvää tavoiteltua arvoa asiakkaalle. Haluamme Järjestää sellaisia hankintakilpailuja, joissa voittaa hyvän yrityksen tarjous, joka oli paras”, kiteyttää Pöyhönen.

Seuraavaksi uusi hankintastrategia

Pöyhösen mukaan hankintaosaamisen merkitys kasvaa voimakkaasti lähivuosina.

”Valtioneuvosto on syksyllä 2020 julkaissut uuden julkisten hankintojen strategian. Painopistealueita ovat sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Hankintojen tulosperusteisuudella haetaan lisää tehoja ja vauhtia Suomen talouteen”, kertoo Pöyhönen

Merkittäviä toimenpiteitä vuodelle 2021 ovat esimerkiksi ”Big Buyers” -ryhmän perustaminen ja hankintaosaamisen ja koulutuksen uudistaminen.

”Kansallinen ”Big Buyers” -ryhmä koostuu niistä hankkijoista, jotka Suomessa käyttävät suurta hankintavolyymia. Suurten toimijoiden kautta on mahdollista levittää tehokkaasti hyviä käytäntöjä myös muihin alueen hankintayksiköihin”, Pöyhönen kuvaa