Kyrölän ja Kartanon koulut valmistuivat nopeasti ja käyttäjälähtöisesti

Oppilaiden lukukausi alkoi 13.8 uusissa Kyrölän ja Kartanon kouluissa Järvenpäässä. Koulujen avulla ratkaistiin nopealla aikataululla alueen koulutilojen akuutti tilatarve. Koulut toteutettiin tehtaalla esivalmistettuja moduuliratkaisuja hyödyntäen.

Koulujen hankevalmistelu ja hankinta toteutettiin käyttäjälähtöisesti. Hankevalmistelussa ja hankinnassa panostettiin erityisesti käyttäjien tarpeiden kartoittamiseen ja moduulien räätälöintiin tarpeiden mukaisesti. Neuvottelumenettely osoittautui toimivaksi hankintamenettelyksi, koska ratkaisuja voitiin joustavasti määritellä ja kehittää käyttäjien tarpeiden ja uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Huolellisella ja ammattitaitoisella työllä Kyrölän ja Kartanon moduulikoulujen hankevalmistelu saatiin myös hyvin nopeasti maaliin. Esimerkiksi hankkeen lähtötietoaineistot ja tarjouspyyntömateriaalit valmisteltiin kuukaudessa.

”Oli todella hienoa, että neuvottelumenettely toteutettiin tiiviissä yhteistyössä käyttäjän, tilaajan ja tarjoajien kanssa. Tämän avulla löydettiin koulujen käytön ja teknis-taloudellisten näkökulmien kannalta monia toimivia ratkaisuja”, kertoo Boostilla Kyrölän ja Kartanon koulujen hankevalmistelusta vastannut projektimestari Tuomas Talasma.

Urakkasopimukset allekirjoitettiin maaliskuussa ja elokuussa koulut olivat jo opetuskäytössä. Nopea toteutusvaihe varmistettiin hyödyntämällä esivalmistettuja moduuliratkaisuja ja ammattitaitoisia tekijöitä. Kyrölän koulun toteutti Teijo-Talot ja Kartanon koulun Elementit-E.

”Työmaavaiheessa vaikutuksen teki toteuttajien erinomainen asenne ja ammattitaito. Esimerkiksi Kyrölässä työmaavaihe toteutettiin 1.5 kuukaudessa, mikä vaati tekijöiltä huolellista työnsuunnittelua ja venymistä oikeissa paikoissa”, toteaa LVIA-valvonnasta vastannut Simo Mäkinen Boostilta.

Boost Brothers toimi hankkeessa tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana vastaten hankevalmistelusta, hankinnoista ja LVIA-valvonnasta.

Havainnekuva: RCo Oy arkkitehtitoimisto