Tikkurilan kirkko.

Tikkurilan kirkko on poikkeuksellinen taidonnäyte

Rakennuslehti (11.9.2020) nostaa Tikkurilan kirkon allianssihankkeen esimerkiksi harvinaislaatuisesta, vaativasta ja monimuotoisesta hankkeesta.

Artikkelissa todetaan kirkkorakentamisen olevan harvinainen ja poikkeuksellisen vaativa laji. Tällä hetkellä kirkkoja on rakenteilla vain Vantaan Tikkurilassa ja Ylivieskassa.

Enemmän kuin rakennus

Hyvin vaativaksi ja mielenkiintoiseksi kirkkorakentamisen tekevät sen erityispiirteet: symboliikan, arvomaailman, toiminnallisuuden yhdistäminen kustannusten ja laadun hallintaan.

”Kirkkoprojektissa koko ajattelutapa on erilainen, koska se ei ole vain rakennus vaan myös ikoninen kulttuuri- ja yhteisöasia. Sen halutaan tuovan hyvää oloa ympäristöönsä. Symboliikka, esteettisyys, pitkäikäisyys ja arvomaailma tulevat esiin tosi upeasti”, toteaa artikkelissa haastateltu hankkeen tekninen projektipäällikkö TkT Matti Sivunen Boostilta.

Sivusen mukaan kirkon suunnittelu edellyttää jo alussa paljon enemmän keskustelua, pohdintaa ja eri näkökulmia kuin perusrakentaminen.

”Kun rakennustyyppi on monimutkainen, sitä ei lähdetä miettimään tuotantotekniikka edellä vaan symboliikka ja toiminnallisuus edellä. Se asettaa isot haasteet kustannusten ennakointiin ja laadun miettimiseen.”

Monipuoliset yhteistyömenetelmät

Tikkurilan uusi kirkko -hanke toteutetaan projektiallianssina. Sivusen mukaan hankkeen vaikeus oli pääsyy allianssin valintaan toteutusmalliksi:

”Koska kirkko-osuus on monimuotoinen ja hankkeessa on monta päättäjää, joudutaan ottamaan huomioon paljon näkökulmia ja tekemään muutoksia vielä suunnitteluvaiheessa. Niihin tarkoituksiin allianssi antaa hyvän alustan.”

Sujuvan yhteistyön varmistamiseksi hankkeessa hyödynnetään monipuolisia yhteistyömenetelmiä, kuten milestone-mallia, käyttö- ja muuntojoustavuussuunnitelmia, big room -työskentelyä ja last planner -menetelmää. Kohteen ylläpito toteutetaan ylläpitoallianssimallilla.

Vahva kustannusohjaus

Rakennuslehden artikkeli painottaa onnistuneen kustannusohjauksen merkitystä hankkeessa.

”Meille annettiin haasteena, että yksikään kirkkohanke ei kuulemma ole koskaan valmistunut budjetissa. En kyllä tiedä, pitääkö se paikkansa. Siksi otimme kustannusten ohjaukseen ikään kuin vyö ja henkselit -mallin eli kaikki keinot, mitä vain keksittiin”, Sivunen sanoo.

Yksi keskeinen menetelmä hankkeen kustannusohjauksessa on Boost Brothersin kehittämä milestone-malli, jossa hanke jaetaan välitavoitteisiin. Milestone-mallin avulla kustannuksia voidaan ohjata systemaattisen toimintamallin ja ajantasaisen tilannetiedon avulla hankkeen kaikissa vaiheissa.

Vaiheistettu vastaanotto

Käynnissä olevan toteutusvaiheen tavoitteena on onnistua toiminnallisesti erinomaisen rakennuksen rakentamisessa siten, että rakennus valmistuu adventiksi 2020 ja huomioi elinkaarinäkökulmat. Kosteudenhallinta otetaan hankkeessa tarkasti huomioon, ja hankkeessa noudatetaan Terve talo ja Kuivaketju10 -periaatteita.

”Kuivaketju10 on verraton työkalu. Tärkeintä oli tunnistaa suunnitelmista ensin rakennetekniset riskikohdat. Sitten annettiin pallo suunnittelijoille ja keskusteltiin siitä, miten he pienentävät riskitasoa”, Sivunen kertoo.

Tikkurilan kirkon vastaanotossa hyödynnetään uutta toimintamallia laadunvarmistukseen – avoimen rakentamisen mukaista vaiheistettua vastaanottoa. Työmaan näkökulmasta vaiheistettu vastaanotto merkitsee sitä, että kirkko otetaan vastaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa otetaan vastaan rakennuksen rungosta ja talotekniikan pääjärjestelmistä koostuva kiinteä osa. Toisessa vaiheessa otetaan vastaan muuntuvan osan tila-alueet ja työmaa voi keskittyä käyttäjien yksityiskohtaisiin toiminnallisiin vaatimuksiin ja toiveisiin. Kolmannessa vaiheessa otetaan vastaan koko kiinteistö yhtenä kokonaisuutena. Lue lisää vaiheistetusta vastaanotosta ja aiemmista hankekokemuksista.

Boost tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana

Tikkurilan uusi kirkko on edennyt aikataulussa ja budjetissa. Myös tilaaja ja käyttäjät ovat olleet erittäin tyytyväisiä. Rakennuttamisesta vastaa Vantaan seurakuntayhtymä. Boost Brothers toimii hankkeessa tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana. Hankkeessa hyödynnetään aiemmin laatupalkinnon voittaneesta Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus (JUST) -hankkeesta ja Kinnarin koulu -hankkeesta saatuja oppeja.

Havainnekuvat: OOPEAA Office for Peripheral Architecture