Vauhtia infra-alan digi- ja tuottavuusloikkaan – Boost osallistuu ProDigial-tutkimusohjelmaan

Tampereen yliopiston ProDigial-tutkimusohjelman tarkoituksena on kehittää infra-alan toimintakulttuuria ja tuottavuutta digitalisaatiota hyödyntämällä.

Boost Brothers osallistui torstaina järjestetyille ProDigial summit II -Kehityshankemessuille. Tutkimusohjelmassa mukana olleet osapuolet pääsivät tilaisuudessa kohtaamaan toisiaan ja luomaan aitoja yhteistyöverkostoja infra-alan kehittämiseksi.

Tutkimusohjelmassa on tällä hetkellä meneillään toinen vaihe, jossa ensimmäisen vaiheen aikana luotuja toimintamalleja testataan konkreettisissa infrahankkeissa. Samalla pyritään muuttamaan alan toimintakulttuuria. Tutkimus ja kehitys kohdistuvat erityisesti kuuteen teemaan: elinkaaren läpäisevään tietoon, tilannekuvaan, tietomalleihin, hankintaan, toimintakulttuurin muutokseen sekä tuottavuuden parantamiseen.

Boost Brothersilla on vahva tahto tutkia ja kehittää ratkaisuja yhteistyössä ProDigial-verkoston kanssa. Tutkimusohjelmassa ovat mukana infran omistajatahot, palveluntuottajat sekä yliopiston useat tutkimusryhmät.

Boostin toiminta perustuu tutkimustiedon hyödyntämiseen ja jatkuvaan osaamisen kehittämiseen tuottamalla tutkimustietoa. Yhtiö on toteuttanut yli 500 tutkimus- ja kehityshanketta tilaajaorganisaatioille, kiinteistöomistajille, ministeriöille, rahoittajaorganisaatioille ja tutkimuslaitoksille. Lisäksi Boost osallistuu aktiivisesti tiedeyhteisöjen sekä oppilaitosten tutkimustoimintaan

Boost kehittänyt ratkaisumalleja hankkeissa

Boost on jo vienyt käytäntöön ProDigial II -vaiheen teemoja monissa merkittävissä infrahankkeissa yhdessä hankeosapuolten kanssa. Osassa hankkeista on voitu toteuttaa kaikkia tutkimusohjelman teemoja. Hankkeissa on hyviä tuoreita kokemuksia esimerkiksi kehitys- ja suunnitteluvaiheen tilannekuvan kehittämisestä hanketiimin aidoksi työkaluksi ja seurannan järjestelmäksi. Tilannekuva on saatu yhdessä hiottua jopa poikkeuksellisen hyväksi mahdollistaen tietoon perustuvan hankkeen ohjaamisen.

Boostilla on erityistä osaamista ja kehitysintoa myös elinkaaren läpäisevän tiedon hyödyntämiseen, johon saatu luotua toimivat systeemit ja prosessit yli hankevaiheiden. Hiljattain valtavassa hankkeessa isolle kokonaisuudelle luotiin systeemiarkkitehtuuri, jossa toiminnot on integroitu samalle alustalle ja aidosti ohjaamaan päätöksentekoa.

Hankinnoissa Boost panostaa erityisesti hankkeen kehittämiseen hankinnan aikana. Toimintakulttuuria ja yhteistyötä hankkeiden sisällä puolestaan Boost kehittää muun muassa valmennusten avulla.

Lue yhteistyön kehittämisestä Väyläviraston Digirata -hankkeessa Rakennuslehden artikkelista (linkki).