Vantaan Energia valitsi Boostin kumppanikseen allianssin perustamiseen lämmön kausivarasto -hankkeessa

Energia-alalla on merkityksellinen rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Vantaan Energia ottaa jälleen harppauksen ilmastotavoitteissaan ja luopuu fossiilisista polttoaineista vuoteen 2026 mennessä. Ripeän aikataulun mahdollistavat jätteiden käsittelystä syntyvän energian hyödyntäminen, geotermisen maalämmön ja aurinkoenergian käyttö sekä lämmön kausivarastointi.

Fossiiliton 2026 -hanke jatkaa Vantaan Energian pitkäjänteistä ilmastotyötä ja näkyy asiakkaille lisääntyvinä valintamahdollisuuksina. Tulevaisuudessa kiertotalous ja uudet uusiutuvan energian tuotantoteknologiat tulevat nousemaan yhä suurempaan rooliin Vantaan Energian liiketoiminnassa. Merkittävä askel Fossiiliton 2026 -kokonaisuudessa on lämmön kausivarastointi.

Maailman suurin lämmön kausivarasto

Vantaan Energia suunnittelee louhivansa kallioluolaston 50–60 metrin syvyyteen lämmön kausivarastoa varten. Varastoon säilötään luonnonvaraista vettä, jonka lämpötilamuutokseen saadaan varastoitua energiaa kaukolämpökierron avulla.

Maan alle rakennettava lämmön kausivarasto on tärkein osa Fossiiliton 2026 -hankekokonaisuutta. Kausivarasto mahdollistaa kesäaikaisten hukkalämpöjen, jätteen energiahyötykäytöstä kesällä syntyvän ylijäämälämmön sekä aurinkoenergian varastoimisen alhaisen lämmitystarpeen aikana. Varastoitu lämpö hyödynnetään pakkaskaudella, kun lämmöntarve on suuri.

Kausivaraston sijaintipaikaksi on suunniteltu Vantaan Kuusikonmäkeä. Varaston tilavuus tulisi olemaan noin 900 000 m3 ja louhintatilavuus kokonaisuudessaan 1 000 000 m3.

Boost toteuttaa allianssin perustamisen palvelut

Vantaan Energia haluaa toteuttaa erittäin vaativan hankkeen merkittävimmän osan, louhintaurakan, allianssimallilla. Allianssi tarkoittaa organisaatiota, jossa yhteistyökumppanit vastaavat yhdessä suunnittelusta ja toteutuksesta sekä jakavat riskit ja hyödyt. Kumppanikseen allianssin perustamiseen ja hankintaan Vantaan Energia valitsi Boost Brothersin.

”Olemme vakuuttuneita erityisesti heidän sitoutumisestaan hankkeeseemme ja halukkuudesta toimia kumppanina. Meille on tärkeää, että saamme parhaat ratkaisut käyttöömme myös tähän hankkeeseen. Näin ollen valintamme päätyi Boost Brothersiin”, kertoo liiketoiminnan kehityspäällikkö Matias Siponen Vantaan Energialta.

Myös Boost Brothersilla projektista vastaava Matti Sivunen on yhteistyöstä innoissaan.

”Vantaan Energia valmistelee erittäin kunnianhimoista ja kansainvälisesti ainutlaatuista kestävän kehityksen projektia. Onnistuessaan projekti nopeuttaa merkittävästi hiilineutraaliuden tavoitteiden saavuttamista. Projektimme tavoitteena on luoda Vantaan Energialle paras mahdollinen lähtökohta käynnistää allianssiyhteistyö”, kertoo Matti Sivunen Boostilta.

 

Lisätietoja:

Matti Sivunen
Boost Brothers
040 751 5710
matti.sivunen@boostbrothers.fi

Matias Siponen
Vantaan Energia
050 494 6115
matias.siponen@vantaanenergia.fi