Vantaalle rakentuu kestopuubiovoimala – allianssin kehitysvaihe käynnissä.

Vantaalle rakentuu kestopuubiovoimala – allianssin kehitysvaihe käynnissä

Uutisoimme viime kesänä Vantaan Energian aikovan lähivuosina rakentaa osana investointiohjelmaansa kaksi uutta jätteiden lämpökäsittelylaitosta.

Hankkeet, korkealämpötilalaitos ja kestopuubiovoimala, on päätetty toteuttaa projektialliansseina, joiden perustamisen toteuttajakumppaniksi Vantaan Energia valitsi Boost Brothers Oy:n.

Vantaan Energia, Sweco ja Fira allekirjoittivat marraskuussa 2021 projektiallianssisopimuksen kestopuubiovoimalan rakentamisesta Vantaan Martinlaaksoon, minkä myötä allianssihankkeen kehitysvaihe saatiin käyntiin.

Martinlaakson hanke on osa Vantaan Energian suurempaa hankekokonaisuutta, jonka tavoitteena on fossiilisista polttoaineista luopuminen vuoteen 2026 mennessä ja eteneminen kohti hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä.

Kestopuubiovoimala toteutetaan allianssimallilla

Vantaan Energia, Sweco ja Fira alkavat toteuttaa kestopuubiovoimalaa allianssimallilla. Allianssimallissa yhteystyökumppanit vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta, etenemisestä ja rakentamisesta.

”Vantaan Energialla on kunnianhimoiset tavoitteet hankkeen suhteen ja siksi halusimme joustavan, jatkuvaa kehitystä tukevan toteutusmallin kestopuubiovoimalahankkeen läpiviemiseen. Meillä on jo entuudestaan erinomainen kokemus allianssityöskentelystä Swecon ja Firan kanssa Vantaan Energian jätteenkäsittelylaitoksen laajennuksen osalta, joten suhtaudun yhteistyöhön erittäin luottavaisin mielin”, kertoo Kalle Patomeri, Vantaan Energian Kaupunkienergia-liiketoiminnan johtaja.

Boostin rakennuttamisen asiantuntija Saara Lassila valottaa, millaisin odotuksin hankkeen kehitysvaiheeseen lähdettiin:

”Allianssin yhteishenkeä ja yhteisiä toimintatapoja päästiin kehittämään jo kas-neuvotteluvaiheessa. Projektiryhmän mukanaolo mahdollisti erinomaiset lähtökohdat kehitysvaiheeseen, kun hankkeen dokumentit, kuten alustava projektisuunnitelma, olivat projektiryhmälle tuttuja.”

Kehitysvaiheen alussa Boost on ollut tukemassa allianssin avainhenkilöitä kehittämään allianssin yhteisiä toimintatapoja, käytäntöjä ja työkaluja. ”Yksi joukkue” -ajattelu on ollut alusta asti läsnä.

”Meidän roolinamme on kehitysvaiheen alussa ollut allianssin metodiikan selventäminen ja toimintatapojen luonnissa avustaminen. Boost on myös vetänyt työpajoja, pitänyt koulutuksia, ja tarkkaillut allianssin työskentelyä sekä pyrkinyt antamaan vinkkejä työskentelyyn niin ryhmä kuin yksilötasolla”, selventää Lassila, ja jatkaa:

”Heti alusta asti allianssiin osallistuvista paistoi ammattitaito ja kiinnostus monelle uutta allianssimallia kohtaan. On ollut ilo seurata allianssin työskentelyä ja olla mukana kehittämässä tälle projektille sopivia toimintatapoja.”

Uusi voimala rakennetaan uudistamalla nykyisen voimalaitoksen tekniikkaa

Kestopuubiovoimala rakennetaan uudistamalla olemassa olevan voimalaitoksen tekniikkaa. Uusi voimala käyttäisi hyödykseen jätteeksi luokiteltavaa, kierrätykseen kelpaamatonta kyllästettyä puutavaraa. Uudistuksessa vanha kivihiilen polttoon tarkoitettu kattila korvataan arinakattilalla, joka on suunniteltu kyllästetyn puun lämpökäsittelyyn.

Uusi kestopuubiovoimala on mitoitettu niin, että siellä voidaan käsitellä vuositasolla noin 60 000 tonnia jätteeksi luokiteltavaa, kierrätykseen kelpaamatonta kyllästettyä puutavaraa. Jätepuun lämpökäsittelyn sivutuotteena syntyvä lämpöenergia voidaan hyödyntää energiantuotantoon ja suunniteltujen käsittelymäärien avulla tuottaa jopa 10 % Vantaan Energian kaukolämmön vuosituotannosta hyödynnettäväksi lähialueen lämpöverkoissa.

Fossiiliset lämmönlähteet pyritään tulevaisuudessa korvaamaan uusiutuvilla energialähteillä, energian varastoinnilla ja jätteiden lämpökäsittelystä syntyvällä hukkalämmöllä. Tällä hetkellä kyllästetty puujäte joudutaan kuljettamaan Suomesta ulkomaille lämpökäsiteltäväksi. Kestopuubiovoimala mahdollistaa puujätteen käsittelyn Suomessa.

Hankkeen investointipäätös odottaa vielä ympäristölupaa, joka voitaisiin näillä näkymin saada kesän 2022 aikana. Rakennustyöt päästäisiin aloittamaan samana syksynä ja tuotanto kestopuubiovoimalassa alkaisi vuoden 2024 alkupuolella.

(kuva: Vantaan Energia)