Valon, eli fotoniikan avulla seinien läpi suoraan rakenteisiin!

Boost Brothers on tehnyt selvityksen fotoniikan tulevaisuudesta Suomessa. Talojen skannaaminen samaan tapaan kuin lentokentän turvatarkastuksessa voi olla tulevaisuudessa mahdollista terahertsitaajuuksia tunnistavien ilmaisimien avulla. Silloin voitaisiin tehdä kerrosten välillä tapahtuvaa materiaalintunnistusta, eli käytännössä katsoa, mitä väliseinän sisällä on. Kuvitelkaa kuinka tehokkaasti ja pienin kustannuksin voitaisiin tehdä rakennusten kuntotutkimuksia ja 3D mallinnuksia, jos ne voitaisiin skannata lentävään nelikopteriin kiinnitetyllä terahertsi-ilmaisimella.

Fotoniikka-ala kasvaa nopeasti niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. On arvioitu, että fotoniikka-alan yritysten vuosittainen liikevaihto tulee kasvamaan keskimäärin noin 30 % seuraavan kolmen vuoden ajan.
Fotoniikan sovellukset tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia sekä rakentamiselle että kiinteistönhoidolle. Esimerkiksi lentävillä nelikoptereihin kiinnitettävillä lämpö- ja hyperspekrikameroilla, voidaan mallintaa ja talojen rakenteita ja niiden kuntoa erittäin tarkasti. Rakennuksien sisäolosuhteet ovat näin paremmin ohjailtavissa varsinkin lämmön ja kosteuden osalta. Lisäksi rakennusjätteiden lajittelu- ja kierrätysaste kasvaa monin kymmenkertaisesti ja sitä voidaan automatisoida.

Lisätietoa selvityksestä antaa Boost Brothersin toimitusjohtaja, Juho-Kusti Kajander