Vaiheistus säästää aikaa ja rahaa

Rakennuslehti (10.5.2019) nostaa Järvenpään kaupungin käyttäjälähtöisten rakennushankkeiden mallikaupungiksi. Artikkelissa esitellään Järvenpään Kinnarin kouluhanke esimerkkinä käyttäjälähtöisestä ja tehokkaasta rakennushankkeesta. Hankkeessa hyödynnetään aiemmin laatupalkinnon voittaneesta Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus (JUST) -hankkeesta saatuja oppeja.

Rakennuslehden artikkelissa kuvataan Kinnarin kouluhankkeen uusi menetelmä – avoimen rakentamisen mukainen vaiheistettu vastaanotto. Työmaan näkökulmasta vaiheistettu vastaanotto merkitsee sitä, että Kinnarin uusi koulu otetaan vastaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa maaliskuussa otettiin vastaan lähinnä rakennuksen rungosta ja talotekniikan pääjärjestelmistä koostuva kiinteä osa. Toisessa vaiheessa otetaan vastaan muuntuvan osan tila-alueet ja työmaa voi keskittyä käyttäjien yksityiskohtaisiin toiminnallisiin vaatimuksiin ja toiveisiin. Kolmannessa vaiheessa otetaan vastaan koko kiinteistö yhtenä kokonaisuutena. Lue lisää vaiheistetusta vastaanotosta.

Tehokkuutta ja laadunhallintaa

Vaiheistetun vastaanoton hyödyt tilaajille ja käyttäjille ovat merkittäviä. Artikkeli nostaa esiin aika- ja materiaalisäästöt, jotka ovat merkittäviä, jopa kymmeniä prosentteja.

”Isoin hyöty on kuitenkin laadullinen, sillä laatuvirheiden hallinta on tässä mallissa oleellisesti helpompaa,” toteaa jutussa haastateltu Matti Sivunen Boostilta.

Sivunen pitää vaiheistettua mallia järkevänä suurissa ja keskisuurissa rakennushankkeissa. Erityisesti asuinrakennushankkeissa on hänen mukaansa saatu merkittäviä säästöjä, kun hanke on viety läpi avoimen rakentamisen periaatteella.

”Avoimen rakentamisen hyöty on suuri, koska sisävalmistusvaihe voidaan näin suunnitella paremmin ja hyödyntää esivalmistettuja komponentteja. Suomessa avoimen rakentamisen periaatteiden mukainen vaiheistaminen on toistaiseksi ollut ahkerimmassa käytössä infraprojekteissa.”

Boost tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana

Kinnarin uuden koulun rakennuttamisesta vastaa Mestaritoiminta Oy kumppaninaan Boost Brothers Oy. Hanke on toteutettu tiiviissä yhteistyössä Järvenpään kaupungin lapset ja nuoret -palvelualueen kanssa. Kinnarin kouluhankkeessa on kehitetty ja sovellettu uutta hankemallia tavoitteiden saavuttamiseksi.

Uuden hankemallin avaintekijät ovat projektiallianssi, avoin rakentaminen ja käyttäjälähtöinen suunnittelu. Avoimen rakentamisen avulla rakennuksista voidaan luoda muuntautumiskykyisiä. Mallin kehittämiseen on haettu sekä kotimaista että kansainvälistä palautetta. Mallista on tehty tieteellinen artikkeli, ja valtioneuvosto on tunnistanut ja nostanut mallin esimerkiksi Terveellisten tilojen -toimintamallista. Mallin ovat kehittäneet Boost Brothers, Mestaritoiminta ja Järvenpään kaupunki.

Boost Brothers toimi tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana myös maailman parhaaksi julkiseksi rakennushankkeeksi palkitussa JUST-hankkeessa, joka valmistui vuonna 2016.