Orimattilan yhteiskoulun uudisrakennus hohtaa uutuuttaan – Valkotiilinen julkisivu muurattiin paikan päällä

Kuva: Luovaus Arkkitehdit Oy

Tiilirakenne on turvallinen, kertoo Kivestä muuraamalla -lehden tuore artikkeli. Boost toimii Orimattilan kouluhankkeessa tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana.

Orimattilan mittava kouluhankekokonaisuus on lähes valmis. Hankkeessa peruskorjattiin Erkko-lukiossa olevia tiloja ja rakennettiin uusi yhteiskoulun uudisrakennus. Boost Brothers Oy on ollut mukana alusta asti hankkeen kaikissa eri vaiheissa.

Kesällä valmistuvan yhteiskoulun alta purettiin sisäilmaongelmista kärsinyt vanha koulurakennus. Kivestä muuraamalla -lehdessä (1/2024) julkaistun artikkelin mukaan hankkeessa kiinnitettiin erityistä huomioita materiaaleihin ja työmaatekniikkaan, jotta kosteusongelmilta säästyttäisiin jatkossa.

Orimattilan kouluhankekokonaisuuden projektipäällikkö Esko Tiensuu Boostilta avaa artikkelissa rakennuksen materiaalivalintojen taustoja.

– Uudisrakennukseen valittiin nykyaikaiset, pitkäikäiset materiaalit. Materiaalina tiili on kestävä. Lämmöneristekerroksen ja julkisivumateriaalin välissä on kunnon ilmarako, jossa ilma pääsee vaihtumaan. Se estää kosteuden siirtymisen rakenteisiin. Näin voidaan vähentää riskejä, jotka olivat haasteena 1970–1990 -lukujen rakennuksissa.

Tilojen terveellisyydestä huolehdittiin toteuttamalla hanke Kuivaketju 10 ja Terve talo -menetelmien mukaisin ohjein hankesuunnitteluvaiheesta alkaen.

Kilpailutuksessa käytettiin laatupisteytystä

Hanke on edennyt hyvin aikataulussa. Erkko-lukioon sijoitettujen tilojen peruskorjaus valmistui 1,5 kuukautta etuajassa vuoden 2023 helmikuussa, ja nyt huhtikuussa 2024 on vuorossa uudisrakennuksen vastaanotto.

Erkko-lukiossa olevien tilojen peruskorjaus ja uudisrakentaminen toteutettiin molemmat perinteisinä kokonaisurakoina. Tilaaja teetti suunnittelun työkuviksi, joilla urakoitsijat kilpailutettiin.

Urakoitsijoiden kilpailutuksessa käytettiin laatupisteytystä, jonka avulla molempiin vaiheisiin saatiin hinnan ja laadun osalta yhteispisteiltään paras urakoitsija. Laatuarvioinnin kriteereinä käytettiin tarjoajien aikataulu- ja työsuunnitelmia, minkä tavoitteena on laittaa tuleva urakoitsija perehtymään hankkeeseen kunnolla etukäteen.

Elävää pintaa myös sisätiloissa

Orimattilan yhteiskoulun uudisrakennuksen ilmeikkään julkisivun lisäksi rakennuksessa on käytetty rouheaa pintaa myös sisätiloissa. Siellä on esimerkiksi jätetty näkyviin paikalla valettua betoniseinää, jossa näkyy perinteisen lautamuotin käytöstä jäänyttä rouheutta.

Muuntojoustavat tilat sisältävät pääasiassa kevyitä väliseiniä, jotta tilajakoa on helppo muuttaa. Ulkoseinäelementeissä on valmiit varaukset ikkunoille, jos tila- ja ikkunajakoa halutaan tulevaisuudessa muuttaa.

Kouluhanke on Orimattilan kaupungille merkittävä investointi tulevaisuuteen. Sillä halutaan taata turvalliset ja modernit oppimisympäristöt lapsille ja nuorille pitkälle tulevaan.

Lue lisää Orimattilan kouluhankekokonaisuudesta ja Boostin roolista hankkeessa: Orimattilan kouluhankkeessa peruskorjattiin Erkko-lukiossa olevia tiloja ja rakennetaan uusi moderni yhteiskoulu