Orimattilan kouluhankkeessa peruskorjattiin Erkko-lukiossa olevia tiloja ja rakennetaan uusi moderni yhteiskoulu

Orimattilan mittavassa kouluhankekokonaisuudessa on vuoden 2023 helmikuussa valmistunut Erkko-lukioon sijoitettujen tilojen peruskorjaus. Menossa on uuden yhteiskoulun rakentaminen. Koulu valmistuu kesäkuussa 2024. Boost Brothers Oy on ollut mukana alusta asti hankkeiden kaikissa eri vaiheissa tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana.

Moderni yhteiskoulurakennus valmistuu tontille lukion kanssa osoitteeseen Koulutie 17. Tontilta purettiin vanha yhteiskoulurakennus vuoden 2022 aikana. Käyttöjoustavat tilat toimivat opetuskäytön lisäksi muun muassa seurojen, yhdistysten ja kaupungin eri toimialojen monipuolisessa iltakäytössä.

Uusi yhteiskoulu tulee liittymään yhdyskäytävällä viereiseen Erkko-lukioon. Viereisellä tontilla Opintien toisella puolen sijaitsee Orimattila-areena, jossa yhteiskoulun ja lukion sisäliikuntatunnit järjestetään. Uusi uimahalli- ja liikuntarakennuskokonaisuus valmistui kesällä 2022 Orimattila-areenan tontille.

Vesi ohjattiin pois rakennuksesta

Erkko-lukio on 1950-luvulla valmistunut rakennus, jonka edellinen laaja peruskorjaus on tehty 1990-luvun lopulla. Nelikerroksisen rakennuksen kaksi ylintä kerrosta ovat lukion käytössä. Kaksi alinta kerrosta ovat yhteiskoulun käytössä lähinnä koulun hallinnon, oppilashuollon ja henkilökunnan tiloja sekä koulujen yhteisiä kädentaitojen opetustiloja.

Peruskorjaus kohdistui yhteiskoulun käyttöön tuleviin tiloihin kahdessa alimmassa kerroksessa. Samalla peruskorjattiin ja laajennettiin koko rakennusta palveleva IV-konehuone.

Orimattilan kouluhankekokonaisuuden projektipäällikkö Esko Tiensuu Boostilta kertoo, että rakennuksessa jouduttiin tekemään vähän arvioitua laajempia korjaustöitä, joilla haluttiin saada rakennusta toimivammaksi, ja estettiin mahdollisia tulevia sisäilmaongelmia:

”Perustamisratkaisut osoittautuivat paikoin tutkittua haastavammiksi. Maanvastaisissa seinissä oli havaittavissa vesivahinkoja. Kalliota jouduttiin louhimaan ja varustamaan salaojituksilla niin sisä- kuin ulkopuolella. Vedeneristys ja kosteudenhallinta ovat nyt nykyaikaisella tasolla. Orimattila saa käyttöönsä turvalliset ja terveelliset tilat nykyaikaisella tekniikalla ja yhdessä käyttäjän kanssa mietityillä toiminnallisilla ratkaisuilla.”

Korjaustyön lisäyksistä huolimatta rakennuksen vastaanotto saatiin toteutettua noin 1,5 kuukautta urakkasopimusta aikaisemmin.

Seinärakenteesta pitkäikäinen

Erkko-lukion korjauksen aikana purettiin 1970-luvulla valmistunut vanha, sisäilmaongelmista kärsinyt yhteiskoulurakennus. Uuden kiinteistön rakentaminen alkoi joulukuussa 2022.

”Oikein hyvin hanke on edennyt urakoitsijan laatimassa aikataulussa. Talviaika oli loppujen lopuksi helpottava tekijä. Vaikka lunta oli paljon, pohjamaa pysyi plussan puolella eikä päässyt jäätymään”, Tiensuu kertoo ja jatkaa: ”Kun pohjakaivutaso saavutettiin, työmaa peitettiin pressuilla ja lämpöpeitteillä, joilla estettiin yläpuolelta tuleva viileys maahan.”

Toukokuussa 2023 rakennus on aikataulun mukaan betonirungoltaan valmis. Sen jälkeen koko rakennuksen päälle kasataan iso sääsuoja, minkä alla rakennetaan vesikatto- ja julkisivurakenteet. Valkotiiliset julkisivut muurataan paikan päällä.

”Paikalla muuraus on jälleen yleistynyt, koska se on hyvin toimiva, pitkäikäinen rakenne. Lämmöneristekerroksen ja julkisivumateriaalin välissä on kunnon ilmarako, missä ilma pääsee vaihtumaan. Se estää kosteuden siirtymisen rakenteisiin. Ulkokuorena paksu tiili toimii hyvin sadetakkina”, Tiensuu vakuuttaa.

Erittäin hyvänä Tiensuu pitää sitä, että rakentaminen toteutetaan Kuivaketju 10 ja Terve talo -menetelmien mukaisin ohjein hankesuunnitteluvaiheesta alkaen, jolloin tulevilta kosteusongelmilta vältytään, ja tiloja on hyvä ja terveellistä käyttää.

Valittiin luovat ja osaavat urakoitsijat

Peruskorjaus on toteutettu ja uudisrakennus toteutetaan perinteisellä kokonaisurakalla. Tilaaja on teettänyt suunnittelun työkuviksi asti, joilla kilpailutettiin urakoitsijat.  Peruskorjauksen urakoitsijaksi valikoitui lappeenrantalainen Raspal Oy ja uudisrakennuksen urakoitsijaksi lahtelainen Varte Lahti Oy.

”Urakoitsijoiden valinnassa on käytetty laatupisteytystä. Sieltä on noussut molempiin vaiheisiin hinnan ja laadun osalta yhteispistein paras urakoitsija. Laatuarviointi urakoitsijahankinnassa erottelee hyvät heikommista. On hienoa nähdä, että laadukas tarjous näkyy myös käytännön tekemisessä”, Tiensuu toteaa.

Projektipäällikön työ on Tiensuun mukaan hankkeessa pitkälti projektin koordinointia, kuten moninaisten esiin tulevien kysymysten selvittämistä. Hän on tyytyväinen siihen, että yhteydet tilaajaan Orimattilan kaupunkiin ja rakennuttajapäällikkö Kai Tevaan ovat suorat ja helpot -ja sitä kautta kaupungin toimielimiin. Kangistavalta byrokratialta on pitkälti vältytty.

Merkittävä hanke Orimattilan kaupungille

Orimattilan kaupungin rakennuttajapäällikön Kai Tevan mukaan hanke on mennyt tosi hienosti. Siihen on satsattu hankesuunnittelusta lähtien ilman kiirettä. Prosessit on tehty huolella ajan kanssa. Kaikki hankkeessa mukana olijat ovat ammattilaisia.

”Boost on minulle tuttu usean vuoden takaa. Siellä tuntuu olevan hyvä fiilis. Kaikki ovat nuoria, hyvin koulutettuja ja fiksuja ihmisiä. Esko Tiensuun kanssa meillä on sukupolven verran ikäeroa. Äkkiä voisi kuvitella, että se aiheuttaa jonkinlaisia ongelmia, mutta on käynyt päinvastoin. Tuemme hyvin toinen toisiamme. Ikäero on ollut vahvuus. Teimme heti alussa pelisäännöt selviksi, miten toimitaan”, Teva iloitsee.

”Ison koulun rakentaminen on iso juttu tämän kokoiselle kaupungille. Se on vahva signaali tulevaisuuteen, että haluamme panostaa lapsiin ja nuoriin – ja tarjota heille sellaiset oppimisympäristöt, jossa he pystyvät koulunsa käymään turvallisesti ja moderneissa tiloissa”, Orimattilan kaupunginjohtaja Kalle Larsson toteaa.

Hanke on hänestä tärkeä myös kaupungin tulevaisuudenkuvan rakentamisessa esimerkiksi niille, jotka harkitsevat Orimattilaa uudeksi asuinpaikakseen.

 

Artikkelin kuva: Luovaus Arkkitehdit Oy