Nimityksiä Boostissa

Reetta Kalliovalkama, Matti Karjalainen, Tuomas Talasma ja Samu Heikkilä on nimetty Boost Brothersille 3.4.2017 alkaen Fast Track-harjoittelijoiksi.

Reetta Kalliovalkama

Reetta opiskelee Tampereen teknillisessä yliopistossa rakennustekniikkaa. Pääaineena Reetalla on rakennesuunnittelu. Erityisen kiinnostunut Reetta on korjausrakentamisesta.

Matti Karjalainen

Matilla on kokemusta kannattavuustarkastelusta sekä työsuunnittelusta. Mattia kiinnostaa erityisesti tilastollinen analyysi sekä matemaattinen optimointi. Matti opiskelee Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa pääaineenaan rahoitus.

Tuomas Talasma

Tuomas on kiinnostunut projektinhallinnasta sekä kiinteistökehityksestä. Lisäksi häntä kiinnostaa hankkeen eri osapuolien osallistaminen kaikissa eri vaiheissa. Hän opiskelee Tampereen teknillisessä yliopistossa pääaineena rakennustuotanto.

Samu Heikkilä

Aiempaa työkokemusta Samulla on rakennuttamisesta ja valvonnasta. Pääaineenaan Samu opiskelee rakennustuotantoa Tampereen teknillisellä yliopistolla, mutta sivuaineen kautta hänellä on myös laskentatoimen opintoja. Erityisesti Samua kiinnostaa talousosaamisen yhdistäminen rakennusalan haasteisiin.