Neuvotteluhuoneet rakennusalan uranuurtajien mukaan!

Halusimme tuoda rakennusalan innoittajat näkyväksi osaksi yrityksemme arkea. Nyt Boostin toimiston neuvottelutilojen lasiovissa komeilee alan gurujen nimiä. Lue kuinka he ovat edesauttaneet rakennusalan kehittymistä:

Bock

“Between 30 – 70 % of the time a construction worker is not efficient”

Münchenin teknillisen yliopiston professori Thomas Bock on tituleerattu rakennusrobotiikan guruksi. Bock on tutkinut ansiokkaasti automaation ja robotiikan tuomia mahdollisuuksia rakentamiseen ja vienyt järjestelmiä käytäntöön edelläkävijätoimijoiden kanssa. Hän on konsultoinut pitkän uransa aikana lukuisia eri maiden ministeriöitä. Bock myös vaikuttaa monissa kansainvälisissä rakennusalan yhdistysten hallituksissa ja tiedeakatemioissa Euroopassa, Amerikassa ja Aasiassa.

De Neufville

“The analysis of real options enables managers and designers to estimate the value of system flexibility.”

MIT:n systeemisuunnittelun legendaarinen professori Richard de Neufville tunnetaan erityisesti tutkimustyöstään teknologisten järjestelmien suorituskyvyn optimoinnin hyväksi. Hän on ollut mukana valmistelemassa maailman suurimpia rakennushankkeita ja luomassa uusia menetelmiä esimerkiksi suurten rakennushankkeiden epävarmuuksien mallintamiseen, käyttö- ja muuntojoustavuuden taloudellisen kannattavuuden arviointiin ja suunnitteluratkaisujen suorituskyvyn vertailuun ja parantamiseen.

 Habraken

“The architect has become a King Midas. Everything he touches becomes architecture. Everything he touches becomes something special.”

Hollantilainen professori N. John Habraken on kehittänyt avoimeen suunnitteluun pohjaavaa filosofiaa aina 1960-luvulta saakka. Ydinajatuksena Habrakenin mallissa on, että kaavoitus- ja rakentamisprosessissa ei tehdä sitovia ratkaisuja, ennen kuin se todella on tarpeen. Avoin rakentaminen perustuu myös vahvaan vuorovaikutukseen rakennuksen loppukäyttäjien kanssa.

Habrakenin mallissa rakennus voidaan jakaa kiinteään runko-osaan sekä muuntuvaan tilaosaan. Tämä luo joustavuutta, sillä mallin avulla rakennuksen tilaosia voidaan muunnella, ilman että koko rakennuskokonaisuutta joudutaan uusimaan.

Kendall

”The shift in thinking isn’t easy. But it’s happening, and needs to be encouraged.”

Avoimen rakentamisen kansainvälinen ykkösasiantuntija professori Stephen Kendall on julkaissut avoimesta rakentamisesta lukuisia kirjoja ja artikkeleita, jonka lisäksi hän opettaa ja luennoi ympäri maailmaa. Erityisesti Kendall on keskittynyt asuntojen ja terveydenhuollon tarpeita vastaavaan rakentamiseen.

 Kiiras

”Neljän viljan puuron resepti on parempi katsoa pakkauksen kyljestä, kuin poimia pinseteillä valmiista puurosta.”

Professori emeritus Juhani Kiiras on ollut kehittämässä lähes kaikkia rakennuttamisen merkittävimpiä menetelmiä kuluneen 40 vuoden aikana. Esimerkkejä menetelmistä ovat suunnittelun ohjaus kohti budjettia tavoitehintalaskennan avulla, rakennustyön paikka-aika -mallintaminen, projektinjohtototeutus, riskien hallinta ja viimeisimpinä allianssimallin jalostaminen avoimen rakentamisen ja käyttäjälähtöisyyden avulla. Hänellä on teoriaosaamisen lisäksi kokemusta satojen rakennushankkeiden auditoinnista.

Minami

“Open building is not an emerging concept. It is the way we do it.”

Professori Kazunobu Minami on palkittu japanilainen arkkitehti ja professori Shibaura teknologia-instituutissa. Hän on ollut keskeisessä roolissa Japanin rakentamisen säädännän kehittämisessä siten, että esimerkiksi asuntorakentamisessa huomioidaan huima 200 vuoden elinkaarinäkökulma. Hän on erityisen kiinnostunut edistämään tietoutta rakennetun ympäristön käytettävyydestä ja ylläpidon parantamisesta. Tähän liittyy vahvasti elinkaariajattelu: jotta rakennettu ympäristö palvelisi parhaalla mahdollisella tavalla myös pitkällä tulevaisuudessa, tulee Minamin mukaan keskittyä suunnitelmallisesti sen ylläpitoon ja tarvittaviin korjaustöihin huomioiden vallitsevien olosuhteiden ja tarpeiden muuttuminen ajan saatossa.