Kolme tarjoajaa etenee Turun raitiotien allianssihankkeen kilpailutuksessa

Kuva: Turun Raitiotie Oy

Turun raitiotien allianssihankkeen tarjouskilpailun ensimmäiselle neuvottelukierrokselle on valittu mukaan kolme ryhmittymää. Boost Brothers Oy toimii hankkeessa tilaajan hankinta-asiantuntijana.

Turun Raitiotie Oy:n palveluntuottajaksi haki kolme ehdokasta, joista jokainen täytti ehdokkaiden soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Hankintailmoituksen mukaisesti kaikki osallistumishakemuksen jättäneet ehdokkaat valittiin allianssihankkeen tarjoajiksi.

Ensimmäiselle kierrokselle valitut ehdokkaat ovat: YIT Suomi Oy:n, AFRY Finland Oy:n, WSP Finland Oy:n, Ratatek Oy:n ja Ratatek Service Oy:n muodostama ”Aura-allianssi”, NRC Group Finland Oy:n, GRK Suomi Oy:n, Ramboll Finland Oy:n ja Sweco Finland Oy:n muodostama ”Auratikka”, sekä Destia Oy:n, Destia Rail Oy:n ja Sitowise Oy:n muodostama ”FÖRA”.

– Hankkeesta kisaavat konsortiot ovat erittäin tasaväkisiä. Tilaaja saa jokaisesta tarjoajasta laadukkaan allianssikumppanin, jonka kanssa on hyvät edellytykset viedä hanketta eteenpäin, toteaa projektissa hankinta-asiantuntijana toimiva Tuomo Takkinen Boostilta.

Seuraavaksi ehdokkaiden kanssa jatketaan neuvotteluja, ja tavoite on valita kokonaistaloudellisesti edullisin palveluntuottaja maaliskuun 2024 aikana.

– Hanke sisältää vaativia osa-alueita, joita lähdemme yhdessä allianssikumppaneiden kanssa ratkomaan jo kilpailutusvaiheessa, Takkinen kertoo.

Turun raitiotie tukee kaupunkikehitystä

Turun raitiotie on kokonaisvaltainen kaupunkikehityshanke, joka vahvistaa luottamusta Turun alueen kaupunkikehitykseen. Se tukee kaupungin tavoitteita muun muassa kilpailukyvyn, houkuttelevuuden ja kestävän kaupunkirakenteen osalta.

Satama–Varissuo-raitiotie siirtyi lokakuun alussa toteutussuunnitteluvaiheeseen. Lopullisen investointipäätöksen kaupunginvaltuusto tekee raitiotien toteutussuunnitelman, tarkentuvien vaikutusarvioiden ja vahvistuneen kustannusarvion perusteella. Lopullinen investointipäätös ajoittuu tämän hetken arvion mukaan loppuvuodelle 2025.

Lue lisää projektista ja Boostin roolista hankkeessa: Turun raitiotie askeleen lähempänä toteutusta.