Turun raitiotie askeleen lähempänä toteutusta — Boost mukana allianssin hankintavaiheessa

Kuva: Turun kaupunki

Turun raitiotien valmistelussa on päätetty siirtyä toteutussuunnitteluvaiheeseen. Nyt käynnissä on allianssin hankintavaihe, jossa Boost Brothers Oy toimii tilaajan hankinta-asiantuntijana.

Turun raitiotie otti ison askeleen eteenpäin, kun kaupunginhallitus päätti lokakuun alussa, että yleissuunnitelma Satama—Varissuo-välillä hyväksytään toteutussuunnittelun pohjaksi.

— Valmistelemme hankintalain mukaisen aineiston yhdessä tilaajan eli Turun Raitiotie Oy kanssa, ja käynnistimme allianssi­kilpailutuksen raitiotien toteuttamisesta, kertoo hankinta-asiantuntijana projektissa toimiva Maiju Hirvonen Boostilta.

Turun ratikan hankintavaiheessa Boostin tehtävänä on varmistaa, että hankkeen toteutukseen löydetään hankinta-aikataulussa parhaat mahdolliset kumppanit.

— Boostilla on huomattavan vahva osaaminen julkisista hankinnoista, allianssihankinnoista sekä allianssin kehitys- ja toteutusvaiheessa toimimisesta, joista kertynyttä kokemusta pystymme hyödyntämään myös Turun raitiotiehankkeessa.

Boost on mukana myös muissa käynnissä olevissa allianssihankkeissa asiantuntijan roolissa kuten Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeessa ja Koskelan varikkohankkeessa.

Ratikka vauhdittaa Turun kaupunkikehitystä

Raitiotie on merkittävä harppaus Turun kaupunkikehitykselle. Raitiotietä pidetään strategisena investointina, joka tukee kaupungin tavoitteita muun muassa kilpailukyvyn, houkuttelevuuden ja kestävän kaupunkirakenteen osalta.

Toteutussuunnitteluvaiheen aikana käynnistetään toimenpiteet, joilla kehitetään ja uudistetaan raitiotien reitin varrella sijaitsevia asuinalueita. Tavoitteena on muun muassa kohottaa palvelutasoa ja kasvattaa asuntokantaa.

Toteutussuunnitelma valmistuu vuonna 2025

Satama–Varissuo-raitiotien reitiksi päätettiin 12 kilometrin linjaus, joka kulkee Satamasta Humalistonkatua Kauppatorille päätyen Varissuolla Kraatarinkadun kohdalle. Raitiotien varikko suunnitellaan Iso-Heikkilään Kiertotähdentien päähän.

Lisäksi hankkeessa jatketaan kustannus- ja vaikutusarviointien laadintaa. Lopullisen investointipäätöksen kaupunginhallitus tekee raitiotien toteutussuunnitelman, tarkentuvien vaikutusarvioiden ja vahvistuneen kustannusarvion perusteella. Investointipäätös ajoittuu tämän hetken arvion mukaan loppuvuodelle 2025.