Helenin meriveden lämmöntalteenoton selvitys etenee – Boost Brothers strategisena yhteistyökumppanina.

Meriveden lämmöntalteenotto -projektin allianssikumppanit valittu

Helenin meriveden lämmöntalteenotto -projektin allianssikumppanin kilpailutusvaihe on päättynyt onnistuneesti. Kansainvälisessä kilpailutuksessa etsittiin globaalin markkinavuoropuhelun kautta sopivia kumppaneita merivesijärjestelmän kehitys- ja toteutusvaiheisiin.

Ainutlaatuinen askel kohti hiilineutraalia lämmöntuotantoa

Meriveden lämmöntalteenotto -projekti edistää siirtymää kohti hiilineutraalia lämmöntuotantoa. Projekti koostuu kahdesta osasta, merivesijärjestelmästä ja Salmisaaren lämpöpumppulaitoksesta. Merivesijärjestelmän hinnaksi Helen arvioi 450 miljoonaa euroa.

Merivesijärjestelmä sisältää arviolta 17 km pitkän vedenottotunnelin, joka toteutetaan tunneliporauslaitteella (ns. TBM-menetelmä). Lisäksi merivesijärjestelmä sisältää arviolta 9 km pitkän purkutunnelin. TBM-menetelmää hyödynnetään suomalaisessa kallioperässä ensimmäistä kertaa tässä kokoluokassa.

YIT ja ACCIONA toteuttamaan tunnelijärjestelmää

Kansainvälisen kilpailutuksen tuloksena Helen on valinnut YIT:n ja espanjalaisen ACCIONAn allianssikumppaneiksi Helsingin Salmisaareen rakennettavaan meriveden lämmöntalteenottohankkeen tunnelijärjestelmän toteuttamiseen.

Valittujen kumppaneiden kanssa muodostettava allianssi kehittää ja toteuttaa merivesijärjestelmän hankeosan täysin valmiiksi. Allianssin toiminta käynnistyy kehitysvaiheella elokuussa 2022, ja sen arvioidaan kestävän syksyyn 2024 saakka. Kehitysvaiheen lopussa tehdään päätös noin viisi vuotta kestävään toteutusvaiheeseen siirtymisestä.

”Erittäin suuret onnittelut valituille allianssikumppaneille! Valituilla kumppaneilla on maailmanlaajuista kokemusta tunneliporauslaitteella toteutetuista hankkeista ja vahvaa osaamista kalliorakentamisen alueella, mikä luo erinomaiset edellytykset kehitys- ja toteutusvaiheen työskentelylle”, kertoo Matti Sivunen Boostilta.

”Oli upeaa olla mukana valmistelemassa ja toteuttamassa ainutlaatuista globaalia julkista hankintaa. Hankinta herätti laajasti kansainvälistä kiinnostusta, ja markkinavuoropuheluun osallistui runsaasti toimialan kärkitoimijoita ja -osaajia”, iloitsee Sivunen.

Boost Brothers Helenin strategisena kumppanina

Boost toimii projektissa Helenin strategisena yhteistyökumppanina, ja auttaa varmistamaan projektin toteutettavuutta ja osapuolten sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin osallistumalla esimerkiksi hankestrategian, hankintojen sekä kehitysvaiheen valmisteluun ja toteutukseen. Lue lisää Boostin ja Helenin yhteistyöstä täältä.