Kinnarin koulun toteutusvaihe käynnistyy tammikuussa

Kinnarin koulun kehitysvaihe loppuu vuoden 2017 lopulla, jonka jälkeen siirrytään hankkeen toteutusvaiheeseen.

Toteutusvaiheen sopimus allekirjoitettiin 20.12.2017 Mestaritoiminnan toimistolla allianssin edustajien: Järvenpään kaupungin palvelualuejohtaja Marju Taurulan, Mestaritoiminta Oy:n toimitusjohtaja Veikko Simunaniemen, NCC Suomi Oy:n yksikön johtaja Frej Weurlanderin sekä Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy:n arkkitehti Kai Rajakaltion toimesta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 31 miljoonaa euroa.

Kuvassa vasemmalta Frej Weurlander, Marju Taurula, Veikko Simunaniemi ja Kai Rajakaltio.

Kehitysvaihe on toteutettu käyttäjälähtöisesti. Vuoden 2018 alussa alkavan toteutusvaiheen keskeisimmät tavoitteet on onnistua tilojen käytettävyydessä, rakennuksen toimivuudessa ja terveellisyydessä, sekä hankkeen kokonaisbudjetissa pysymisessä. Hankkeessa noudatetaan Terve talo -periaatteita.

Boost Brothersin Matti Sivunen auditoi hanketta.

”Kinnarin koulu -hanke on erinomainen esimerkki siitä, mihin parhaimmillaan suomalainen rakentamisen huippuosaaminen pystyy. Tilatarve on määritelty käyttöastetarkastelun ja uuden oppimisen pedagogiikan kehitystyön tuloksena, eli tilat ovat käyttäjän tarpeen mukaiset. Lisäksi hankkeen budjetti on asetettu mahdollistaen ratkaisujen muuttamisen käyttäjän tarpeiden muuttuessa. Tärkeimmät osapuolet on integroitu hankkeeseen mukaan alusta alkaen. Suunnittelua on ohjannut vahvasti hankkeen budjetti sekä elinkaariystävällinen lopputulos. Rakennus on muunneltava ja tuottaa merkittävän osan energiastaan itse – ja on yksi Suomen energiatehokkaimmista kouluista. Koko prosessista on poistettu hukkaa onnistuneesti – esimerkiksi kehitysvaihe päättyy kolme kuukautta ennakoitua aikaisemmin ja aika hankevalmistelun alusta kehitysvaiheen päättymiseen on jopa 50 % pienempi kuin verrokkiallianssihankkeissa. Hankkeen valmistumista on pystytty aikaistamaan 5 kuukautta, ja lisäksi alkuperäistä budjettia on pystytty pienentämään 1,3 M€. Kaiken tämän rinnalla käyttäjä ja tilaaja ovat erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön. Kaikki kehitysvaiheen tehtävät on toteutettu suunnitellusti ja allianssissa toimivilla henkilöillä on silmin nähden hauskaa töissä – vaikka ovatkin kovilla. Tästä on hienoa aloittaa toteutusvaihe”, Sivunen iloitsee.