Kajander väitteli uusien tuotteiden ja palvelujen arvioinnista rakennusalalla

Juho-Kusti Kajanderin tekniikan alueen väitöskirja tarkastettiin Aalto-yliopistossa 16.9.2016. Vastaväittäjänä toimi vararehtori, professori Petri Suomala Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Väitöskirjassa tutkittiin miten rakennusalan yritykset voivat perustella uusien tuotteiden ja palvelujen hyödyt asiakkailleen ja osakkeenomistajilleen. ”Aihealue on ajankohtainen, koska rakennusalan yrityksillä on erinomaiset liiketoimintamahdollisuudet yli 300 miljardin euron suuruisilla ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävien tuotteiden ja palvelujen markkinoilla. Asiakkaat odottavat rakennusalan yrityksiltä uusia tuotteita ja palveluita, jotka liittyvät esimerkiksi rakennuksen käyttö- ja muuntojoustavuuteen, sisäilmaan, energiantuotantoon, ja paikallisten palvelujen hyödyntämiseen. Rakennusalan yritysten on puolestaan perusteltava uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen ja käyttöönoton hyödyt asiakkailleen ja rahoittajilleen. Hyötyjen arviointi on usein toteutettava nopeasti ja saatavilla olevilla tiedoilla”, kertoo Kajander.

Tutkimuksessa kehitettiin ja testattiin työkaluja, joilla urakoitsijat ja tuoteosavalmistajat voivat arvioida uusien tuotteiden ja palvelujen taloudellisia hyötyjä ja epävarmuuksia käytännön päätöksentekotilanteissa. ”Työkaluja ovat event study -menetelmä ja reaalioptioanalyysi. Event study -menetelmän avulla voidaan arvioida uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen vaikutusta yrityksen markkina-arvoon. Reaalioptioanalyysin avulla voidaan arvioida uusiin tuotteisiin ja palveluihin, esimerkiksi käyttö- ja muuntojoustavuutta ja sisäilman laatua parantaviin ratkaisuihin, liittyviä hyötyjä ja epävarmuuksia tilaajille ja käyttäjille rakennushankkeen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa”, toteaa Kajander.

Kajanderin mukaan väitöskirjaprojektista teki erityisen palkitsevan se, että kehitettyjä ja testattuja menetelmiä hyödynnetään alan yrityksissä, rakennushankkeissa ja standardointiorganisaatioissa myös kansainvälisesti. Esimerkiksi eurooppalainen kiinteistöomistajien standardointiorganisaatio SBA laati tulosten pohjalta äskettäin suosituksen toimialalle ja EU komissiolle.